FAQ om læringsmål

Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelserne. Men begrebet har ikke altid stået så centralt i sproget, som det gør nu.

Bogen rejser og forsøger at besvare spørgsmål som fx: Hvorfor taler alle om læringsmål? Hvor kommer de fra? Hvad er et læringsmål egentlig, og hvad vil det sige at undervise læringsmålstyret? Er der forskel på mål? Kan man måle mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene?

FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet.

Niels Jakob Pasgaard er lektor på pædagoguddannelsen i Viborg og har en baggrund som lærer og cand.pæd. i filosofi. Han har skrevet artikler og holdt  en række foredrag om pædagogik, didaktik og læringsmål og er en aktiv stemme i den offentlige debat om disse emner. Hans arbejde kan følges på https://nielsjakobpasgaard.dk

 

En del af serien FAQ-serien
FAQ om læringsmål

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

FAQ om kreativitet

FAQ om kreativitet

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om uro

FAQ om uro

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om innovation

FAQ om innovation

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om selvskade

FAQ om selvskade

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om dannelse

FAQ om dannelse

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om karakterer

FAQ om karakterer

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

"Måske skal vi igen opfatte skolen som det, den oprindeligt var tænkt som, nemlig 'fri tid', som et sted, hvor samfundets og forældrenes krav og forventninger til børnene er suspenderede. Måske skal vi tro på, at der faktisk kan ske noget vigtigere i skolen, end du, jeg eller en anden forælder lige har horisont til at forestille os"

Læs Politiken Skolelivs interview med Niels Jakob Pasgaard her

"Hvis man virkelig vil gøre skolen til skole igen og give lærerne deres professionelle råderum tilbage, så er man nødt til at bryde med ideen om at styre skolen efter et output. Så må man i stedet styre skolen efter temaer eller emner, som eleverne skal stifte bekendtskab med, uden at vi kræver, at de lærer noget helt bestemt. Det vil give frihed"

Læs folkeskolens interview med Niels Jakob Pasgaard her

Bogens forfatter Niels Jakob Pasgaard har i forbindelse med bogens udgivelse skrevet en kronik, der blandt andet er blevet bragt af fyens.dk.

Du kan læse kronikken her

18. september 2017

"Det er ikke tilfældigt, at der fra flere sider bliver talt og skrevet om læringsmål. For udover den helt oplagte årsag, at det er fokus i folkeskolereformen, er det også et af de områder, der bliver diskuteret vidt og bredt blandt både lærere, forskere, forældre og politikere. Derfor er det også befriende, at der nu ligger en bog, der gør en dyd ud af at give os et fælles fundament, som kan være diskussionsgrundlag for en vigtig debat om det nyeste tiltag i folkeskolen".

Læs hele anmeldelsen

Sune Weile

Pædagogen

29. januar 2018

"Ifølge Pasgaard drejer skolens formål sig ikke om at sikre eleven det højest mulige og målbare individuelle læringsudbytte, men snarere om at sikre den opvoksende generation en mulighed for fordybelse i verden og i stoff et – og for en fri udfoldelse i fællesskab.

Forskning mellem magt og afmagt

Det ville være ønskeligt, om politikere og planlæggere læste flere bøger af denne art, momentvis lod sig anfægte og frem for alt deltog i drøftelser med forskerne i levende off entligheder. "

Steen Nepper Larsen

Information

13. marts 2018

"Allerstærkest er bogen, hvor Niels Jakob Pasgaard, med hyppig brug af citater fra fagbladet Folkeskolens journalist John Villy Olsens artikler, piller Undervisningsministeriets stålsatte zigzagargumenter om læringsmål fra hinanden. Og når han ved at se på de tekniske specifikationskrav til udviklingen af de påtvungne digitale læringsportaler viser de uhyggeligt ensliggørende konsekvenser. Og når han viser, hvordan Undervisningsministeriet vil bruge portalernes data til med såkaldte learning analytics at kontrollere elevernes faglige progression, så man med ”relevant og systematisk brug af tilgængelige data” kan sikre, at læringsmålene indfries. Stærk er også eksemplet fra Skanderborg, hvor forældre, som konsekvens af et stort Hattie-læringsmålsprojekt, af kommunen får at vide, at det ikke er godt at spørge børn om, hvad de har lavet i skolen”.

Læs hele anmeldelsen her

Thorkild Thejsen

Folkeskolen.dk

13. marts 2018