FAQ om dannelse

Denne bog handler om dannelse. Det er et begreb, som har været forvist fra dansk pædagogik i mange år, idet den pædagogiske debat gradvis er blevet overtrumfet af økonomiske og dannelseskritiske synspunkter. De aktuelle reformer af skolen, læreruddannelsen og gymnasiet er et resultat af dette. Men i dag er stemningen vendt, og begrebet er igen på alles læber.

Men hvad er dannelse? Det enkle svar er, at dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden. Det er sådan set bare det. Så enkelt er det. Og så interessant, bør man tilføje.

I FAQ om dannelse besvarer Thomas Aastrup Rømer en række centrale og ofte stillede spørgsmål om dannelse, herunder om der findes en dansk dannelsestradition, og om hvorfor den forsvandt. Han afrunder bogen med at påvise, hvordan dannelsen formår at stille en række kritiske spørgsmål til aktuelle problemstillinger som fx verdensborgerskab, klima og digitalisering.

En del af serien FAQ-serien
FAQ om dannelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Ekstramaterialer

FAQ om kreativitet

FAQ om kreativitet

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

Dannelse er noget meget mere grundlæggende.

Begrebet er notorisk vanskeligt at definere, men i en ny bog med titlen ' FAQ om dannelse' (altså ofte stillede spørgsmål om dannelse) gør den pædagogiske filosof Thomas Aastrup Rømer et flot forsøg med udgangspunkt i det enkle budskab, at »dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden«. At begribe denne forbindelse er afgørende for stort set alle politiske og etiske spørgsmål. Det handler nemlig om, hvordan livet bør leves og samfundet indrettes. Ethvert samfund findes kun for så vidt, som det genskaber sig selv ved at danne de opvoksende generationer til at drage omsorg for de væsentligste ting og samtidig finde på nyt, når det er påkrævet. Det lyder måske nok temmelig abstrakt, men det er processer, der foregår hver dag i familierne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne, på arbejdspladserne og i civilsamfundet.

Dog har skolen en særlig rolle. Som Rømer fortæller, så kommer ordet skole af det græske ord for den frie tid - altså hvor man ikke er bundet til arbejde, produktion og andre nyttige aktiviteter - og undervisning med dannelseseffekt udspringer ifølge Rømer »af mødet mellem tingen, når den tages ud af brug, og mennesket, når det tages ud af dets funktion«. Det er smukt skrevet: Når tingen er taget ud af brug - for eksempel frøen, der dissekeres i biologilokalet, eller reklameteksten, der analyseres i dansktimen - kan den mødes med mennesket, der er taget ud af dets funktion og altså ikke skal andet end at forbinde sig til tingen og søge at forstå den.

Svend Brinkmann

Politiken

13. maj 2019