Den nye læreruddannelse

Er du underviser på læreruddannelsen? Her finder du bøger til alle fag på læreruddannelsen samt inspiration i videoer og artikler med vores forfattere og redaktører.

Vi har bøger til alle fag på læreruddannelsen

I løbet af 2023 er der udkommet en masse bøger fra Hans Reitzels Forlag, som er tilpasset efter den nye reform på læreruddannelsen. Der er udkommet mange helt nye bøger til de nye fag, og flere af vores eksisterende bøger er opdateret og revideret.

Hos Hans Reitzels Forlag finder du bøger til den nye læreruddannelse inden for:

  • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
  • Pædagogik og almen didaktik
  • Livsoplysning
  • Dansk som andetsprog
  • Dansk
  • Øvrige undervisningsfag

Bodil Nielsen om den nye læreruddannelse

"I den nye læreruddannelse skal de studerende i høj grad arbejde undersøgende og projektorienteret" fortæller forfatter Bodil Nielsen, der i år udkommer med bøger til danskundervisningen i den nye læreruddannelse.

Jørn Bjerre om den nye læreruddannelse

"Den pædagogiske psykologi skal bruges til at løfte nogle af de opgaver, der er særligt vigtige for folkeskolen," fortæller forfatter Jørn Bjerre. I den nye beskrivelse af faget "Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik" lægges der bl.a. op til at se de psykologiske processer i de helheder, de indgår i.

Skolens sociale verden 

Bogen fra Hans Reitzels Forlag kan bruges på den nye læreruddannelse og taler ind i elementer, som bliver en del af den nye uddannelse. Der er særligt fokus på den socialpsykologiske teori og forskning, som skildres i en model:

Hans Reitzels Forlags model for udvikling af nye læremidler

I arbejdet med læremidler til læreruddannelsen, lægger vi et ekstra fokus på forholdet mellem forskningsbaseret viden, praksisnær erfaringsviden og det at de studerende øver sig i at tilegne sig, bruge og forholde sig kritisk til begge vidensformer. Det har vi opsat i en model, som vi bruger i vores arbejde, når vi skal kvalitetssikre, at vores nye materialer lever op til kravene i den nye reform.

Per Fibæk Laursen om den nye læreruddannelse

I den nye læreruddannelse får den integrerede praktik en væsentlig rolle gennem hele uddannelsen. Derfor skal fagene tilpasses, og de praktiske problemstillinger skal på dagsordenen. Forfatter Per Fibæk Laursen skriver i øjeblikket på en ny bog 'Lærerens pædagogik og didaktik' til pædagogik- og didaktikfaget.

Har du spørgsmål?

Vi er altid klar til en god snak. Som forlagsredaktører inden for pædagogik udvikler vi undervisningsmaterialer til bl.a. læreruddannelsen. Hvis du har spørgsmål til specifikke undervisningsbøger, den nye læreruddannelse, de nye fag på læreruddannelsen eller ris/ros vil vi altid gerne høre fra dig.

Henrik Juul  Karen Lise Søndergaard Brandt

Henrik Juul

Karen Lise Søndergaard Brandt

Redaktørinterview

Ny læreruddannelse

Hold dig opdateret om nyheder til læreruddannelsen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev!