”Når der bliver lavet en ny uddannelse, så kommer der nye krav til de studerende, og det kræver nye bøger – så enkelt er det!”

09. februar 2023 | Simone Uth Svendsen

Således beskriver Henrik Juul, der sammen med Karen Lise Søndergaard Brandt er forlagsredaktør for pædagogik på Hans Reitzels Forlag. Vi har talt med Henrik og Karen Lise om den nye læreruddannelse og den betydning, den får for udviklingen af litteratur til de studerende.Henrik Juul og Karen Louise Brandt

Henrik beskriver indledningsvis tre centrale fokusområder, når det kommer til udviklingen af litteratur til den nye læreruddannelse. Som led i processen præsenterer han en selvudviklet model, som han mener afspejler de steder, hvor det er særlig vigtigt for Hans Reitzels Forlag at sætte ind i relation til den nye læreruddannelse. Modellen er således et udtryk for, hvordan Hans Reitzels Forlag arbejder med at udvikle undervisningsmaterialer målrettet og tilpasset den nye læreruddannelse, så materialerne lever op til de krav, der er i reformen.

”Vi skal tættere på praksis,” siger Henrik Juul og påpeger, at det er et af de overordnede mål i reformen til den nye læreruddannelse, hvor de studerende skal en tredjedel mere praktik fordelt på alle fire år. Et tiltag som, ifølge den politiske aftale, skal skabe en bedre sammenhæng med hverdagen som lærer i folkeskolen. Det kaldes for den integrerede praktik (DIP), og det er et gennemgribende begreb i den nye læreruddannelse og for Hans Reitzels Forlag. Med tiltaget om den integrerede praktik beskriver Henrik, hvordan ”de studerende bliver forpligtet til både at forberede og efterbehandle deres praktik teoretisk, og det skal alle vores bøger klæde dem på til”.

Udover et øget fokus på praksis påpeger Karen Lise vigtigheden af en forskningsbaseret viden i materialet, og udtrykker: ”Der skal være en tydeligere deklaration af, hvilke videnskabelige traditioner vi står i.”

Den sidste dimension i modellen beror sig på øvelse, og hvordan de studerende i den nye læreruddannelse i højere grad har til opgave at øve sig. Her beskriver Henrik og Karen Lise, hvordan dette både gør sig gældende i henhold til at kunne forstå og anvende førnævnte forskningsbaserede viden, men ligeledes at øve sig i at gennemføre og analysere praksis. ”De ting, skal vi altså sørge for, er repræsenteret i vores bøger i højere grad end de hidtil har været”, fortæller Henrik.

model

Fagene som omdrejningspunkt

En yderligere relevant pointe i den nye læreruddannelse indebærer en afskaffelse af modulstrukturen, og at fagene i stedet gøres til omdrejningspunkt for uddannelsen. Et tiltag, Karen Lise beskriver som noget af det rigtig positive ved den nye læreruddannelse, men som selvfølgelig også har betydning for Hans Reitzels Forlags materiale til uddannelsen. ”Den nye opbygning betyder også noget for, hvordan vores bøger skal se ud, og hvordan opbygningen skal være. Vi skal starte et sted og bygge ovenpå. Det vil sige, at vi skal væk fra at lave antologier, hvor forfatterne skriver om hver deres emne på samme niveau”, forklarer Karen Lise og fortsætter: ”men vi har kendt til reformen af den nye læreruddannelse ret længe, så mange af de nye titler er naturligvis tunet ind på dette.”

Både Henrik og Karen Lise, der i øvrigt begge tidligere har undervist på læreruddannelsen, er af den overbevisning, at Hans Reitzels Forlags nye materialer til læreruddannelsen imødekommer underviserne og er tilpasset reformens nye krav og fag. Hans Reitzels Forlag er helt grundlæggende godt forberedt på at gå den nye læreruddannelse i møde, og vi arbejder på højtryk med vores dygtige forfattere for at få materialer klar. ”Det er en generel ny opbygning af vores bøger og en ny type bøger, der understøtter den nye måde, der skal undervises på,” siger Karen Lise afslutningsvis.

Du kan følge med og læse mere om de bøger Hans Reitzels Forlag udgiver til læreruddannelsen herunder.