Erhvervsakademi

Markedsføringsøkonom

Her finder du bøger og i-bøger fra Hans Reitzels Forlag til markedsføringsøkonomuddannelsen. Du finder bl.a. bøger, som dækker de store områder som fx økonomi, markedsføring, erhvervsjura og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.