Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner. Anders Fogh Jensen har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. Anders Fogh Jensen lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. Se mere på www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk. Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner. Anders har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. I dag fungerer han som national husfilosof, med licens til at sige sandheden, og lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk Bøger af Anders Fogh Jensen Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? (2013), The Project Society (2012), Epi-demos, En lille bog om store epidemier (2011), Projektmennesket (2009), Projektsamfundet (2009), Magtens kartografi, Foucault & Bourdieu (2006), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005, 2. rev.udg.2012), Metaforens magt (2001), teaterstykket De danser alene (2017).

Det epidemiske samfund
Bogen analyserer vores samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en forandrende begivenhed og et historisk brud. Bogen sporer de dybereliggende brud og de myriader af tanker og relationer, som COVID-19 har ført med sig og reflekterer over tilstedeværelsen af epidemien i en historisk kontekst. I bogens analyser aner vi nye former for magt og betragtninger om bl.a. krop, køn, by, klima og klasse. I

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

+-
Narrative samtaler
Bogen forklarer den narrative samtale både indefra og udefra. Indefra er bogen en lærebog i narrative samtaler, der tager dig med ind i det narrative univers og giver dig mulighed for at øve og lære de narrative greb og den narrative ånd i en samtale. Bogen giver ikke bare anvisninger til et hvordan, men forklarer også, hvorfor spørgsmål stilles pa° denne måde og i denne

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

380,00 kr.

304,00 kr. ekskl. moms

+-