Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner. Anders Fogh Jensen har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. Anders Fogh Jensen lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. Se mere på www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk. Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner. Anders har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. I dag fungerer han som national husfilosof, med licens til at sige sandheden, og lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk Bøger af Anders Fogh Jensen Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? (2013), The Project Society (2012), Epi-demos, En lille bog om store epidemier (2011), Projektmennesket (2009), Projektsamfundet (2009), Magtens kartografi, Foucault & Bourdieu (2006), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005, 2. rev.udg.2012), Metaforens magt (2001), teaterstykket De danser alene (2017).