Vejledning

Vejledning

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

Beskrivelse

Fakta

Vejledning handler om, hvordan skolens vejledere i pædagogisk læringscenter kan bidrage til den enkelte undervisers udvikling af praksis og dermed også til skolens fælles udvikling. Bogen falder i tre dele:

·         Første del gennemgår vejledningens kontekst og kontrakter samt vejlederens metoder og kompetencer.

·         Det sammenstilles i anden del med den konkrete skolesituation, der skal vejledes i med hensyntagen til underviseres forskellige behov og med sigte på skolens indsatsområder.

·         I tredje del følger udkast til beskrivelse af vejlederes beføjelser og opgaver, forslag til vejledning af team og eksempler på vejledningssamtaler med enkelte undervisere.

Bogen henvender sig til nuværende og kommende vejledere, afdelingsledere og skoleledere og andre, der er optaget af, hvordan vejledere kan bidrage til professionel udvikling.

3. udgave af Vejledning er revideret i overensstemmelse med Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre af 28.2. 2022 og seneste udgave af Fælles Mål 2019.