Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Undervisning mellem profession og forskning

- et indblik i det pædagogiske arbejdsfelt

Essaysamlingen »Undervisning mellem profession og forskning« tager udgangspunkt i erfaringer med undervisning i spændingsfeltet mellem den pædagogiske profession og forskning. Den består af ni essays skrevet af undervisere ved pædagoguddannelsen på Ranum Seminariet. Essaysamlingen giver i sin mangfoldighed et bud på det spektrum, som nutidens pædagogiske udfordringer består af. Bogen dækker fra børnehave- til socialpædagogik og fra fritids- til skolepædagogik. Den tager sit afsæt i både grund- og efteruddannelse samt i forskellige former for pædagogisk udviklingsarbejde. Bidragsydere og essays: Dorthe Ahlstrøm: »Pædagogstuderende for fuld udblæsning« I artiklen reflekteres over det at lave drama som læringsrum, hvor de studerende får mulighed for at opleve sig selv »for fuld udblæsning.« Susanne Larsen: »Børn og bevægelse - også et pædagogisk ansvar« Artiklen forholder sig til motorik og erkendelse. Problemstillingen sættes ind i et kritisk perspektiv i forhold til samfundsudviklingen. Flemming H. Christensen: »Undervisningsmetoder« Casemetoden og den reflekterende metode analyseres i undervisningen. Pia Østergaard: »En pædagogisk dannelsesrejse« Hvad er det, der sker i kulturmødet, og hvordan kan man håndtere kulturforskelle? Hans Støttrup Jensen: »Samarbejdet mellem lærere og pædagoger - dominans eller ligeværdighed?« Med udgangspunkt i en analyse af skolekulturen og den fritidspædagogiske kultur skitseres forskellige samarbejdsmodeller, og pædagoguddannelsens særlige ansvar for at kvalificere til samarbejdet understreges. Kurt Alling Nielsen: »At styrke styrkesiderne eller ja-cirkler« Gennem eksempler på pædagogisk udviklingsarbejde i henholdsvis en børnehave og ungdomsinstitutioner trækkes den ressourceorienterede pædagogiske tænkning op. Elsa Munch Carlsen: »Integration som pædagogisk strategi - erfaringer fra et udviklingsarbejde« Integrationsstrategien i en skolefritidsordning analyseres i forhold til en gruppe udviklingshæmmede børn
Undervisning mellem profession og forskning

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788776755379
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. november 2007
Sider:
138
Redaktør:
Henrik Juul