Uden mål og med

forenklede Fælles Mål?

Den danske folkeskole er under forandring. Det har bl.a. betydet, at læreplanerne (Fælles Mål) er blevet forenklede og nu angiver, hvad eleverne skal opnå af læring i de enkelte fag, og ikke som tidligere, hvilket indhold de skal tilegne sig. Dette er angiveligt gjort ud fra evidensbaseret uddannelsesforskning, som leverer dokumentation for, hvad der virker i undervisningen. Men hvad hjælper det at formulere læringsmål i stedet for indholdsmål? Og er der overhovedet evidens for at gøre det?

Uden mål og med rummer en kritisk analyse af den måde, erfaringer fra Ontario er blevet overført til en dansk reform- og skolesammenhæng på. Den stiller sig samtidig kritisk til den danske brug af international empirisk uddannelsesforskning,
som bruges til at legitimere læreplansreformen med. Forfatteren viser gennem et ihærdigt analysearbejde, hvordan der er opstået en ’empirisk kortslutning’, da der ikke er sammenhæng mellem forskningens evidente resultater og den politiske brug heraf.

Uden mål og med er et vægtigt og vigtigt bidrag til den skolepolitiske debat og leverer et refleksionsgrundlag, som alle, der arbejder med at implementere skolereformen og med at indføre læringsmålstyret undervisning, kan have glæde af at kende til, inden de vælger, hvordan de vil forstå og formulere læringsmål.

Bogen giver et eksemplarisk blik ind i forholdet mellem uddannelsesforskning og uddannelsespolitik, som kan bruges af enhver, der studerer for i fremtiden at bidrage til en bedre folkeskole.

Uden mål og med

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741265179
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. marts 2016
Sider:
284
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

[…] Skovmand leverer en grundig, kildetæt og veldokumenteret kritik af, hvordan Folkeskolen er blevet invalideret af et efterhånden uundslippeligt floskuløst nysprog og spændt for en mistrøstig politisk-ideologisk vogn.


[…] Som en selvudnævnt anklager i en (desværre) endnu ikke afholdt retssag, der ville kunne bidrage til at afdække den fatale ødelæggelse af dansk skole- og uddannelsespolitik, viser Skovmand forbilledligt, hvordan udvalgte oversættelsesfragmenter af evidensteoretikeren John Hattle og læringspsykologen Andreas Helmke skævvrides og forvanskes, så de kommer til at passe til den uddannelsesideologi, der forfølges og propageres af skiftende regeringer"

 

Steen Nepper Larsen
Information21. marts 2016

"Skolen er under varig forandring, det skal den være i et dynamisk samfund - men som bogen er et særdeles godt eksempel på, så skal det ikke ske uden en debat, hvor aktørerne er med, og hvor konsekvenserne er grundigt undersøgt. Velskrevet og relevant."

Boy Olesen
Lektørudtalelse11. april 2016

”Forfatteren er velargumenteret og dybdegående i sin analyse af begrebet læringsmålstyret undervisning. Han dokumenterer i tabeller og analyser, at det faglige niveau i de forenklede fælles mål, målt ud fra Blooms taksonomi, er faldet set i forhold til de tidligere fælles mål. Det er et vigtigt opmærksomhedsfelt, og et af bogen vigtigste pointer: Har vi med indførelsen af de forenklede fælles mål sænket barren for at ”lukke hullet”, så vi nemmere kan opfylde de nationale mål, som er stillet i forbindelse med reformen? Ja, det mener forfatteren.

[…]Bogen har allerede skabt røre i de pædagogiske vande og er et vigtigt bidrag til den skolepolitiske debat”

Dorte Andreas Næstformand Skolelederforeningen
Plenum05. september 2016

"Enig eller uenig – man kommer ikke uden om, at Skovmands bog er en af de senere års væsentligste udgivelser inden for dansk didaktik."

Per Fibæk Laursen
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre08. december 2016

"I sin veldokumenterede bog [...] gør Keld Skovmand minutiøst rede for, hvordan ord som ”kundskaber”, ”indhold” og ”viden” næsten er forsvundet ud af skolefagenes læreplaner [...] Det er intet mindre end uhyggeligt!"

Mikael Busch
Jyllands-Posten11. april 2016