Socialrådgivning og socialt arbejde

Socialrådgivning og socialt arbejde

En grundbog

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Socialrådgivning og socialt arbejde er en grundbog til studerende på socialrådgiveruddannelsen og andre uddannelser med en socialfaglig dimension. Bogen indeholder viden om, hvordan det professionelle sociale arbejde og mødet med udsatte borgere kan foregå i et tværprofessionelt regi. Socialrådgiverens arbejde inden for de kommunale institutioner er rammesat af politikernes beslutninger, af den vedtagne lovgivning og af en række fastlagte metoder. Det er dog op til socialrådgiverens faglighed og professionelle dømmekraft at afgøre, hvordan lovene og metoderne anvendes. Netop socialfaglige vurderinger er et gennemgående tema i bogen.    

Denne 4. udgave er ajourført med nyeste viden på området, og alle kapitler er revideret. Der er tilføjet en ny indledning: ”Hvad er socialt arbejde?”. Bogen er også opgraderet med et kapitel om digitalisering og kunstig intelligens, som spiller en stadig større rolle i det sociale arbejde.

Bogen har tre dele:

  • Første del omhandler socialrådgiverfagets historie, teori og etik.
  • Anden del beskæftiger sig med fagets kerneområder og metoder inden for rådgivning, myndighedsudøvelse og social behandling.
  • Tredje del har fokus på fagets væsentligste arbejdsområder. Dvs. arbejdet udsatte børn og unge, beskæftigelsesområdet, arbejdet med udsatte voksne og borgere med handicap samt boligsocialt arbejde.

Samme serie

Ingen produkter