Skriv kort og godt

Skriv kort og godt

En skrivedidaktik om brugstekster og fagtekster

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

I skolens danskfag skal eleverne på alle klassetrin undervises i at skrive brugstekster og fagtekster til forskellige situationer. De skal blive gode til at overveje, hvordan en tekst udtrykker en hensigt så godt som muligt og bliver så interessant og forståelig som muligt for andre – også andre med en anden baggrund end deres egen. De skal blive gode til at planlægge, gennemføre og evaluere deres skriveprocesser.

Det skal de bruge som privatpersoner og borgere, i uddannelse og i job. Det er en del af deres dannelse. Denne bog viser, hvordan det er muligt.

Bogens første del handler om, hvordan undervisningen kan forenkles, sådan at eleverne kan se forbindelseslinjer fra arbejdet med én tekst til den næste og fra analyse af tekster til fremstilling af tekster. En forenkling, der giver skolens dansklærere mulighed for at skabe sammenhæng og progression i undervisningen fra de yngste til de ældste.

Bogens anden del giver en række konkrete forslag til opgaver, hvor læreren kan benytte anledninger i klassens og skolens liv til at undervise eleverne i at skrive sagtekster i virkelighedsnære situationer.

Skriv kort og godt henvender sig til alle, der studerer, underviser og vejleder i skriftlig fremstilling i grundskolens danskfag.

SE GRATIS SUPPLERENDE MATERIALE HER