Samfund og socialt arbejde 1

Samfund og socialt arbejde 1

Grundbog for 1. semester på socialrådgiveruddannelsen

Beskrivelse

Fakta

En håndbog for socialrådgiverstuderende, som i et kort og klart format, og med en samfundsvidenskabelig vinkel, præsenterer væsentlige pointer inden for temaer, der knytter sig til det 1. semester af socialrådgiveruddannelsen. Du vil blive introduceret til, hvordan du bruger samfundsvidenskabens begreber, teorier og vinkler i dit arbejde som socialrådgiver i en kommune, en privat organisation eller en anden organisation, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

Bogens temaer er:

  • Sociale problemer og deres årsager
  • Velfærdsstatens udvikling og principper
  • Socialrådgiverens roller
  • Socialrådgiveren og det flerkulturelle samfund
Lars Hovbakke Sørensen er forfatter til Samfund og socialt arbejde 1
Socialt arbejde

“Et fast anker gennem det første semester af socialrådgiveruddannelsen.”

Læs forfatterinterviewet med Lars Hovbakke Sørensen om Samfund og socialt arbejde 1 og bliv klogere på motivationen og tankerne bag grundbogen. Bogen forsøger i særlig grad at kaste lys over et af de underbelyste emner på 1. semester; nemlig kulturelle forskelle og socialrådgiverens særlige rolle som myndighedsperson i det flerkulturelle samfund.