Portfolio i praksis

Portfolio i Praksis handler om det konkrete arbejde med portfolio i uddannelser, og hvordan det hænger sammen med læring, refleksion og evaluering.

Helt grundlæggende kan portfolier kategoriseres i to hovedtyper med hver sine potentialer: arbejdsportfolier og præsentationsportfolier. Præsentationsfolien fokuserer på at præsentere et færdigt produkt eller resultat, mens arbejdsportfolien har fokus på proces, refleksion og læring. Til denne forskel knytter sig desuden helt naturligt en sondring imellem det delte og det private. Hvor præsentationsportfolio per definition er åben og har en modtager i sigte, er arbejdsportfolien i udgangspunktet lukket og privat. Det vil sige at man selv udvælger, hvad der skal ses af fx vejleder eller medstuderende – og hvad, der skal forblive privat.

Portfolio i Praksis tilbyder desuden en række håndgribelige øvelser, der kan bruges som hjælp til at understøtte  det praktiske arbejde med portfolio. Bogen er især tiltænkt studerende, som kan bruge øvelserne og portfoliometoderne gennem hele deres studie.

 

OBS vedrørende bogens bagsidetekst: Der har indsneget sig en fejl på bogens bagsidetekst, idet der er byttet om på beskrivelserne af arbejdsportfolier og præsentationsportfolier. Den korrekte ordlyd står i teksten ovenfor. Vi beklager denne fejl.

Portfolio i praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741268705
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. juni 2017
Sider:
144
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Portfolio i praksis handler om det konkrete arbejde med portfolio i de videregående uddannelser og hvor-dan portfolio hænger sammen med læring, refleksion og evaluering. Bogen giver både den teoretiske baggrund for opbygningen af portfolio, men også øvelser der kan understøtte arbejdet med portfolio i praksis.

Bogens målgruppe er primært tiltænkt studerende, men jeg syntes, at vejledere og undervisere også kan have glæde af at læse den.

(...) Jeg kan godt lide, at forfatterne lægger en stor vægt på, at det er den enkelte studerende som skal finde sin egen vej i opbygningen, rutinerne og tiden til at komme i gang med sin portfolio. For de studerende som har svært ved dette, vil bogen være en stor hjælp, og som vejleder/underviser vil man også kunne finde støtte i bogen til at få sat processen i gang."

Anne Marie Wulff Hedenborg, Uddannelseskoordinator i Roskilde kommune.

Uddannelsesnyt nr. 2, 2018

04. juni 2018