Opgavesamling til Indkøbets styring og gennemførelse

Opgavesamling til Indkøbets styring og gennemførelse

Beskrivelse

Fakta

Opgavesamlingen er udarbejdet som et supplement til grundbogen "Indkøbets styring og gennemførelse" og følger således denne bogs opbygning og kapitelinddeling. Opgaverne er tænkt anvendt som øvelses- og gruppeopgaver i klasserne, som hjemmeopgaver og til selvstudium i faget Indkøb på merkonomsuddannelsens logistiklinie.
Fås som
I alt

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms