Mål med mening

mellem dannelse og målstyring

Det pædagogiske pendul svinger mellem ekstremer: Bølger med fokus på mål, evidens, effektivisering og lignende bliver afløst af øget interesse for samfundskritiske og dannelsesorienterede tilgange. Konsekvensen er, at de fornuftige erkendelser, der måske har været i den bølge, der ebber ud, bliver glemt.

Læringsmålstyring i den danske folkeskole har været en meget stor bølge, men den står her i midten af 2018 ved udgangen af sin kortvarige epoke. Vi argumenterer i denne bog for, at vejen frem er mål med mening og ikke den totale forkastelse af læringsmål i undervisning og skole eller den totale forherligelse af samme.

Mål med mening henvender sig til alle, der arbejder for at gøre den danske folkeskole bedre.

 

Formålet med bogen er at

  • bidrage med empirisk viden om virkeligheden i dansk skole,
  • skitsere et handlerum for lærere,
  • nuancere debatten med kritisk undersøgelse af argumenter,
  • perspektivere debatten historisk og teoretisk, og
  • give forslag til, hvordan man kan arbejde med mål i grundskolen, herunder mål for dannelse.
Mål med mening

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741271330
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. juni 2018
Sider:
208
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Det er i min optik nødvendigt at læse denne bog, fordi man som leder har brug for at blive mindet om, hvilke beslutninger der er truffet om vores skolevæsen, og hvordan vi kan arbejde med at give dette mening for medarbejderne og for børnenes læring. Det giver bogen heldigvis også nogle bud på, når den beskæftiger sig med læringsmålorienteret undervisning, dannelsesmål og lærerens målkundskaber.

Michael Heiselberg Flarup, Skoleleder Brattingsborgskolen Viborg Kommune

Plenum, Skoleledernes blad

24. januar 2020