Læreren som autoritet

Bogen tematiserer den opgave, som samfundet har givet læreren: at indvie eleverne i de sagsforhold, der er defineret i skolelovgivningen.

Bogen giver i tre kapitler læreren tre greb til at løfte den opgave ved at tilkæmpe sig autoritet gennem 1) faglighed, 2) tillid og 3) myndighed. Kapitlerne viser alle med scener fra det praktiske skoleliv, hvordan autoritet kan opbygges, og hvordan teorier om det kan forstås. Det giver læseren en række handlemuligheder for selv at opbygge autoritet og løfte sin professionelle opgave.

Læreren som autoritet henvender sig primært til studerende ved læreruddannelsen.

Læreren som autoritet

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741279640
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
04. august 2020
Sider:
160
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Ønsker man et overblik over klassiske og moderne didaktiske begreber, er denne bog god at tage fat på. Jeg forestiller mig, at den især vil være relevant for kommende og nuværende undervisere eller forskere inden for didaktik, som har brug for et kort indblik eller overblik.

De forskellige bidrag i bogen er kortfattede, men med gode litteraturhenvisninger for den, der gerne vil dybere ind i et didaktisk emne. Samtidig er der ingen tvivl om, at bidragene kommer fra undervisere, forfattere og forskere, der har et godt kendskab til det, de skriver om. Jeg tænker, at det har været en prøvelse for de forskellige at skrive så kort en tekst, men det er en hjælp for læseren, der dermed kan bruge bogen som opslagsbog. (...) Den er vedkommende og velskrevet både for nye generationer af undervisere og for nuværende, som eventuelt har mistet orienteringen og er blevet begrebsforvirret. Her vil bogen kunne tjene som en god nødhjælpskasse.

Se hele anmeldelsen her

Marie Aggerbeck Christensen

Uddannelsesbladet

02. september 2020

Det er kapable og erfarne forskere og pædagoger, som under redaktionel styring af Peter Brodersen har sammenfattet tre forskellige tolkninger og anvisninger på et af de omstridte begreber i skole og pædagogik; autoritet, autoritær, autoritativt. Ordene er beslægtede, men forskellige af betydning. (...) ver af de tre forfattere har fået ansvar for en tolkningsvinkel på begreberne. Faglighed, tillid og myndighed behandles særskilt og autoritets-’begrebet’ sættes ind i en filosofisk, faglig, etisk og endelig – til slut og for lidt – en konkret anvisende kontekst.

Læs hele anmeldelsen her

Verner Lynge

Uddannelsesbladet

19. oktober 2020

Ønsker man et overblik over klassiske og moderne didaktiske begreber, er denne bog god at tage fat på. Jeg forestiller mig, at den især vil være relevant for kommende og nuværende undervisere eller forskere inden for didaktik, som har brug for et kort indblik eller overblik.

De forskellige bidrag i bogen er kortfattede, men med gode litteraturhenvisninger for den, der gerne vil dybere ind i et didaktisk emne. Samtidig er der ingen tvivl om, at bidragene kommer fra undervisere, forfattere og forskere, der har et godt kendskab til det, de skriver om. Jeg tænker, at det har været en prøvelse for de forskellige at skrive så kort en tekst, men det er en hjælp for læseren, der dermed kan bruge bogen som opslagsbog. (...) Den er vedkommende og velskrevet både for nye generationer af undervisere og for nuværende, som eventuelt har mistet orienteringen og er blevet begrebsforvirret. Her vil bogen kunne tjene som en god nødhjælpskasse.

Se hele anmeldelsen her

Marie Aggerbeck Christensen

Uddannelsesbladet

02. september 2020

Det er kapable og erfarne forskere og pædagoger, som under redaktionel styring af Peter Brodersen har sammenfattet tre forskellige tolkninger og anvisninger på et af de omstridte begreber i skole og pædagogik; autoritet, autoritær, autoritativt. Ordene er beslægtede, men forskellige af betydning. (...) ver af de tre forfattere har fået ansvar for en tolkningsvinkel på begreberne. Faglighed, tillid og myndighed behandles særskilt og autoritets-’begrebet’ sættes ind i en filosofisk, faglig, etisk og endelig – til slut og for lidt – en konkret anvisende kontekst.

Læs hele anmeldelsen her

Verner Lynge

Uddannelsesbladet

19. oktober 2020