Hjem og skole

Hjem og skole

Hvordan skaber man et bedre samarbejde?

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Ofte består skole-hjem-samarbejdet primært af formidling af information fra skolen til forældrene. Information den anden vej, inddragelse af forældrenes viden om børnene og medbestemmelse fra forældrenes side vedrørende undervisningens indhold og metoder er mere beskeden. Dialogen mellem lærer og forældre indskrænker sig tit til nogle få forældremøder og en enkelt skole-hjem-samtale om året.

Thomas Nordahl mener, at forældrene bør inddrages langt mere i skolens arbejde. Alle undersøgelser viser, at forældre udgør en kæmpe ressource for børns og unges udvikling og læring. Det gælder alle forældre, ikke bare de veluddannede. Forældrene sidder inde med en stor viden om virkningen af undervisningen og om børnenes trivsel, som lærerne kunne have stor nytte af og trække på i deres arbejde.

Fra skolens og lærernes side tales undertiden om fx ”gode” og ”dårlige” forældre eller ”velfungerende” og ”besværlige” familier. Men ved at holde nogle forældre uden for indflydelse ud fra en sådan kategorisering misbruger skolen sin institutionelle magt, mener Nordahl. Det er dårlig for eleverne, og det udgør desuden et demokratisk problem. Hans ærinde med "Hjem og skole" er at kvalificere lærere og skoleledere til bedre at varetage skole-hjem-samarbejdet på en forældreinddragende og myndiggørende måde - til gavn for alle, først og fremmest eleverne.

Thomas Nordahl er professor i pædagogik ved Høgskolen i Hedmark. Han har forsket i skole-hjem-samarbejde i mange år og kender til emnet både som forsker, forælder og tidligere skolelærer.

Bogen er oversat fra norsk af Anne Grete Holtoug og er bearbejdet med henblik på dansk lovgivning og praksis omkring skole-hjem-samarbejdet. Af Thomas Nordahl er tidligere udkommet "Eleven som aktør" (2004) .

I "Hjem og skole" fremlægger og diskuterer Thomas Nordahl den nyeste forskning i skole-hjem-samarbejdet. Han analyserer forældrenes og skolens rolle og betydning for børns og unges læring og udvikling. Bogen beskriver de magtforhold, der gør sig gældende i skole-hjem-samarbejdet, og lægger op til myndiggørelse og inddragelse af forældrene i langt højere grad, end det sker i dag. Bogen henvender sig til læreruddannelsen samt til efter-og videreuddannelse af lærere.

Fås som
I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms