Hattie på dansk

Hattie på dansk

Evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Uddannelsesforskeren John Hattie har gjort sit indtog i Danmark, hvor hans metaforskning har slået rod i faglige, politiske og kommercielle miljøer. Herfra er groet en dansk forståelse af Hattie, der bl.a. er blevet omsat til:

  • politiske initiativer (folkeskolereformen og herunder især forenklede Fælles Mål),
  • kommunale initiativer (fx konkret 'synlig læring' i stedet for Hatties Visible Learning, der handler om at se hinandens perspektiver i læringsprocessen),
  • lokale initiativer (skolerne, som pålægges at arbejde videre med de kommunale initiativer).

Hattie på dansk - Evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv indfører i Hatties forskning, og hvordan den bruges i og har taget styringen på dansk skolepædagogik. Som Hattie anvendes i Danmark er det i følge bogens forfattere tvivlsomt, hvorvidt der overhovedet er evidens for de initiativer, der bliver taget. Hertil kommer, at initiativerne groft sagt umyndiggør læreren, da Hattiebaserede koncepter og manualer angiver vejen for læring. Man bør derfor diskutere brugen af Hattie kritisk og konstruktivt i bestræbelserne på at udvikle pædagogikken og skolen – og i bestræbelserne på at justere de initiativer af ovennævnte art i den danske folkeskole.

Indhold

  • Introduktion til Hattie og synlig læring– Per Fibæk Laursen
  • Forenklingen af Hattie og Fælles Mål – Keld Skovmand
  • Koncepternes vagtparade: Oversættelsen af synlig læring i praksis – Jørn Bjerre og Niels Møller
  • Know Thy Impact - blinde vinkler i John Hatties evidens-credo – Steen Nepper Larsen
  • Et kritisk lys på John Hatties teori om Visible Learning – Thomas Rømer
Fås som
I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms