Find dig i organisationen

Find dig i organisationen

tanker om det som er i og imellem os

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Dette er en dobbelttydig titel, hvor der bliver lagt op til at man må finde sin rolle og funktion, samtidig med at man må finde sig i, at der er nogle formelle organisatoriske strukturer i organisationer. Det skaber en nødvendighed af at være klar over, hvem man selv er – at være konstant bevidst om sine egne grænser og sindstilstand – så man ikke lader sig rive med i symbiose eller afstandtagen, når hele organisationen bruser af frustrationer og overvældende følelser.

Denne opgave kræver, at ledere eller konsulenter udvikler evner til at være på kanten af organisationen, således at man bliver et bindeled mellem omgivelsernes krav om forandring, hovedopgaven og organisationens medarbejdere.

Find dig i organisationen betragter virksomheder som et socialt system, og undersøger, hvad der sker i organisationer; i samarbejdet mellem grupper; internt i grupper; lederens personlighed og hvad der kræves af ledere for at kunne lede.

Det der sker, er meget komplekst og for at forenkle det, er denne bog struktureret således, at der først bliver sat fokus på det sociale system som den overordnede ramme. Siden fokuseres der på de forskellige organisatoriske lag. Først organisationen, det der sker mellem grupper, gruppen, individet og til sidst kommunikation.

Forfatteren beskriver 7 forskellige personligshedstræk, som en leder ubevidst påvirker sine medarbejder igennem og som man som leder og medarbejder skal være opmærksom på.

Bogen er skrevet til studerende og undervisere der læser organisation og ledelse på diplom og masterniveau. Derudover kan bogen også med fordel anvendes af organisationspsykologer samt andre proceskonsulenter der arbejder med organisationsforandringer.

 

Fås som
I alt

275,00 kr.

220,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter