Familie og børn i en opbrudstid

Dette er en bog, der er rig på alle den slags oplysninger og viden, som lærerstuderende og lærere bør kende til. Derfor bør den indgå i undervisningen på læreruddannelsen og indkøbes på alle folkeskoler. Gunnar Green, Undervisere   Der er sket meget i Danmark og de nordiske lande gennem de seneste årtier. Ny teknologi og nye økonomiske vilkår har skabt helt nye betingelser for menneskers arbejdsliv, og politiske beslutninger og institutionelle forandringer har sat nye rammer for vores samliv. Dermed er også betingelserne for børnefamilien radikalt ændret. Ikke desto mindre kan man opleve, at familien på mange måder ligner sig selv. Skønt familien strengt taget ikke længere er nødvendig for den enkeltes overlevelse, lever de fleste voksne mennesker i Danmark stadig i kernefamilier, og trods tendenser til opløsning af det traditionelle familiemønster vokser de fleste børn op i en familie med to samlevende biologiske forældre.   Med udgangspunkt i den modsætning mellem kontinuitet og forandring, som forskningen i familieliv og familieformer afdækker, beskriver og diskuterer bogens forfattere betingelserne for familiens liv i det nye årtusind. Hvad betyder de store forandringer i det moderne samfund for den måde, vi lever på? Hvilke konsekvenser har de for familiestrukturen og for familiens indre liv – både i positiv og negativ forstand? Og hvilke tendenser tegner der sig for familien i fremtiden?

Bogen består af følgende kapitler:

 1. Familien – kontinuitet og forandring (om bl.a. familiens historiske udvikling frem til i dag)
 2. Familie og børn – tal og tendenser (om faktuelle forhold omkring familien)
 3. Modernisering – individualisering og fællesskab (om familiens position og familielivets vilkår i et samfundsperspektiv)
 4. Børnefamilien – dynamik og relationer (om relationer og familiens indre liv)
 5. Udsatte familier – belastning og sammenbrud (om hvad der sker, når der opstår problemer i en familie)
 6. Familien i fremtiden – på vej mod en ny betydning?

Bogen er velegnet som grundbog i undervisningen på mange mellemlange og videregående uddannelser og er derudover en nyttig håndbog om familieforhold.  

Lars Dencik er professor i socialpsykologi ved Center for Barndoms- og Familieforskning på Roskilde Universitetscenter.

Per Schultz Jørgensen er cand.psych. og doktor fil., professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet til 2000, formand for Børnerådet 1998-2001 og formand for evalueringsgruppen vedr. evaluering af pædagoguddannelsen 2002-2003.

Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

De er alle tre ophavsmænd til en lang række bøger og artikler om familie og barndom.

Familie og børn i en opbrudstid

Fås som

 • Bog
 • i-bog
 • e-bog (pdf-format)

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741203898
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. maj 2008
Sider:
440
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Pga. sit høje faglige niveau er bogen velegnet til studerende på de mellemlange og videregående uddannelser. Familiebegrebet behandles bredt med vægt på social- og udviklingspsykologiske aspekter. [...] Denne bog bygger på den nyeste forskning og beskriver den moderne børnefamilie som en dynamisk størrelse, der ændrer sig i takt med de rakdikale moderniseringsprocesser i samfundet. Samtidig fastholdes vigtige sociale og psykologiske dimensioner som tilknytning, omsorg, kærlighed og fællesskab, hvilket peger i retning af familiens overlevelse som institution. Blandt de mange bøger om børnefamilien hævder denne sig i kraft af sit høje videnskabelige niveau og sin aktualitet. Bogen giver et nuanceret og udførligt indtryk af de udfordringer, den moderne børnefamilie står over for i takt med de betydelige samfundsmæssige ændringer og beskriver balancen i familien mellem forandringer og kontinuitet.
Jytte Kjær Schou
Lektørudtalelse20. oktober 2021
Dette er en bog, der er rig på alle den slags oplysninger og viden, som lærerstuderende og lærere bør kende til. Derfor bør den indgå i undervisningen på læreruddannelsen og indkøbes på alle folkeskoler. Den kan læses i sin helhed eller bruges som opslagsbog. Det sidste kan man fint gøre, da bogen er forsynet med navne- og emneindeks. Ydermere er der rigtig fine litteraturhenvisninger. Et af bogens mange nøglebegreber er begrebet hverdagsliv, som uden tvivl bør fange læreres interesse. Børnefamiliers hverdagsliv er spændende beskrevet med gode eksempler, og der er flere eksempler på aktuel forskning for de læsere, der vil vide mere eller gå til kilden. () hvis man vil vide, hvad aftraditionalisering konkret betyder for den radikaliserede familie, hvilke forskelle der stadig er mellem radikalt moderniserede mellemlagsfamilier og arbejderfamilier, når det gælder værdier for opdragelse, er der hjælp at hente i denne fremragende bog.
Gunnar Green
Undervisere20. oktober 2021
Man må hilse denne velafbalancerede bog om familiens sociologi, psykologi og - i mindre omgang - historie velkommen. Uanset at man har haft på fornemmelsen, at et paradigmeskifte var undervejs, og at der behov for at tænke radikalt moderne om den radikalt moderne familie, er det først med dette samleværk, at perspektivet for alvor folder sig ud.
Ning de Coninck-Smith
Weekendavisen20. oktober 2021
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - syge såvel som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200927. marts 2009
” en interessant og læseværdig bog … bygger på dansk og international forskning og formidler megen og vigtig viden og perspektivrige drøftelser.”
Ellen Nørgaard, DPU
Dansk Pædagogisk Tidsskrift28. maj 2009
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan varmt anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - såvel syge som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200910. juli 2009
Pga. sit høje faglige niveau er bogen velegnet til studerende på de mellemlange og videregående uddannelser. Familiebegrebet behandles bredt med vægt på social- og udviklingspsykologiske aspekter. [...] Denne bog bygger på den nyeste forskning og beskriver den moderne børnefamilie som en dynamisk størrelse, der ændrer sig i takt med de rakdikale moderniseringsprocesser i samfundet. Samtidig fastholdes vigtige sociale og psykologiske dimensioner som tilknytning, omsorg, kærlighed og fællesskab, hvilket peger i retning af familiens overlevelse som institution. Blandt de mange bøger om børnefamilien hævder denne sig i kraft af sit høje videnskabelige niveau og sin aktualitet. Bogen giver et nuanceret og udførligt indtryk af de udfordringer, den moderne børnefamilie står over for i takt med de betydelige samfundsmæssige ændringer og beskriver balancen i familien mellem forandringer og kontinuitet.
Jytte Kjær Schou
Lektørudtalelse20. oktober 2021
Dette er en bog, der er rig på alle den slags oplysninger og viden, som lærerstuderende og lærere bør kende til. Derfor bør den indgå i undervisningen på læreruddannelsen og indkøbes på alle folkeskoler. Den kan læses i sin helhed eller bruges som opslagsbog. Det sidste kan man fint gøre, da bogen er forsynet med navne- og emneindeks. Ydermere er der rigtig fine litteraturhenvisninger. Et af bogens mange nøglebegreber er begrebet hverdagsliv, som uden tvivl bør fange læreres interesse. Børnefamiliers hverdagsliv er spændende beskrevet med gode eksempler, og der er flere eksempler på aktuel forskning for de læsere, der vil vide mere eller gå til kilden. () hvis man vil vide, hvad aftraditionalisering konkret betyder for den radikaliserede familie, hvilke forskelle der stadig er mellem radikalt moderniserede mellemlagsfamilier og arbejderfamilier, når det gælder værdier for opdragelse, er der hjælp at hente i denne fremragende bog.
Gunnar Green
Undervisere20. oktober 2021
Man må hilse denne velafbalancerede bog om familiens sociologi, psykologi og - i mindre omgang - historie velkommen. Uanset at man har haft på fornemmelsen, at et paradigmeskifte var undervejs, og at der behov for at tænke radikalt moderne om den radikalt moderne familie, er det først med dette samleværk, at perspektivet for alvor folder sig ud.
Ning de Coninck-Smith
Weekendavisen20. oktober 2021
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - syge såvel som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200927. marts 2009
” en interessant og læseværdig bog … bygger på dansk og international forskning og formidler megen og vigtig viden og perspektivrige drøftelser.”
Ellen Nørgaard, DPU
Dansk Pædagogisk Tidsskrift28. maj 2009
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan varmt anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - såvel syge som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200910. juli 2009
Pga. sit høje faglige niveau er bogen velegnet til studerende på de mellemlange og videregående uddannelser. Familiebegrebet behandles bredt med vægt på social- og udviklingspsykologiske aspekter. [...] Denne bog bygger på den nyeste forskning og beskriver den moderne børnefamilie som en dynamisk størrelse, der ændrer sig i takt med de rakdikale moderniseringsprocesser i samfundet. Samtidig fastholdes vigtige sociale og psykologiske dimensioner som tilknytning, omsorg, kærlighed og fællesskab, hvilket peger i retning af familiens overlevelse som institution. Blandt de mange bøger om børnefamilien hævder denne sig i kraft af sit høje videnskabelige niveau og sin aktualitet. Bogen giver et nuanceret og udførligt indtryk af de udfordringer, den moderne børnefamilie står over for i takt med de betydelige samfundsmæssige ændringer og beskriver balancen i familien mellem forandringer og kontinuitet.
Jytte Kjær Schou
Lektørudtalelse20. oktober 2021
Dette er en bog, der er rig på alle den slags oplysninger og viden, som lærerstuderende og lærere bør kende til. Derfor bør den indgå i undervisningen på læreruddannelsen og indkøbes på alle folkeskoler. Den kan læses i sin helhed eller bruges som opslagsbog. Det sidste kan man fint gøre, da bogen er forsynet med navne- og emneindeks. Ydermere er der rigtig fine litteraturhenvisninger. Et af bogens mange nøglebegreber er begrebet hverdagsliv, som uden tvivl bør fange læreres interesse. Børnefamiliers hverdagsliv er spændende beskrevet med gode eksempler, og der er flere eksempler på aktuel forskning for de læsere, der vil vide mere eller gå til kilden. () hvis man vil vide, hvad aftraditionalisering konkret betyder for den radikaliserede familie, hvilke forskelle der stadig er mellem radikalt moderniserede mellemlagsfamilier og arbejderfamilier, når det gælder værdier for opdragelse, er der hjælp at hente i denne fremragende bog.
Gunnar Green
Undervisere20. oktober 2021
Man må hilse denne velafbalancerede bog om familiens sociologi, psykologi og - i mindre omgang - historie velkommen. Uanset at man har haft på fornemmelsen, at et paradigmeskifte var undervejs, og at der behov for at tænke radikalt moderne om den radikalt moderne familie, er det først med dette samleværk, at perspektivet for alvor folder sig ud.
Ning de Coninck-Smith
Weekendavisen20. oktober 2021
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - syge såvel som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200927. marts 2009
” en interessant og læseværdig bog … bygger på dansk og international forskning og formidler megen og vigtig viden og perspektivrige drøftelser.”
Ellen Nørgaard, DPU
Dansk Pædagogisk Tidsskrift28. maj 2009
"Bogen er lettilgængelig og giver en kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt som familie og børn i en opbrudstid befinder sig i. Bogen er velegnet som grundbog i undervisning på mange mellemlange og videregående uddannelser og er desuden en nyttig håndbog om familieforhold. Den kan varmt anbefales til alle under uddannelse, eller som en opdatering for dem, der har fulgt forfatternes tidligere udgivelser. Den kan varmt anbefales til alle, der arbejder med børn og familier - såvel syge som raske - både med en forsknings- og en klinisk optik, idet den rummer meget brugbar viden og sætter gang i refleksionsprocessen."
Anne Brødsgaard
Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 1, 200910. juli 2009