Fag og fordybelse

Fag og fordybelse tematiserer den nok vigtigste ambition en lærer kan have: At få eleven til at fordybe sig i det faglige indhold, så eleven tilegner sig et stort fagligt og personligt udbytte af undervisningen.

Det undersøger bogen nærmere gennem syv kapitler med cases om forskellige undervisningssituationer fra skolens fag. Kapitlerne rummer fagdidaktiske og teoretiske analyser og perspektiver af casene og uddrager bl.a. hvilke aktiviteter, der kan støtte elevernes fordybelse. Hvert kapitel slutter af med studiespørgsmål og en ”lærervejledning” i, hvordan kapitlets pointer kan anvendes i alle skolens fag.

Bogen rammesættes med et indledende kapitel om, hvordan man kan anvende cases om fag og fordybelse i didaktiske analyser, og med et afsluttende kapitel om at fremstille og udvælge cases om fag og fordybelse.

Fag og fordybelse henvender sig til læreruddannelsens undervisningsfag og fagene i Lærerens Grundfaglighed samt praktikken.

Fag og fordybelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274256
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
08. maj 2019
Sider:
214
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Bogen tematiserer den måske vigtigste ambition, en lærer kan have: At få eleven til at fordybe sig i det faglige indhold, så eleven tilegner sig et stort fagligt og personligt udbytte af undervisningen. Det undersøger bogen nærmere gennem syv kapitler med cases om forskellige undervisningssituationer fra skolens fag. Bogen rammesættes med et indledende kapitel om, hvordan man kan anvende cases om fag og fordybelse i didaktiske analyser, og med et afsluttende kapitel om at fremstille og udvælge cases om fag og fordybelse. 

Asterisk

16. september 2019

Jeg blev glad, da jeg modtog denne bog til anmeldelse. Men det er ikke en let bog at anmelde. Dels er det en antologi, dels rummer den rigtig meget relevant og meningsfuldt indhold, som jeg har lyst til at citere store bidder af for at overbevise potentielle læsere om dens inspirationskraft og kvaliteter i forhold til at fremme en undervisning med faglig fordybelse og erkendelse som perpektiv. Men det går jo ikke, så lad det være sagt med det samme: Alle læreruddannere og lærerstuderende: Læs denne bog, uanset hvilket fag du underviser i eller studerer.

Læs hele anmeldelsen her

Kirsten Krogh-Jespersen

Folkeskolen.dk

16. september 2019

Bogen indledes med at kridte den pædagogiske bane op. Scenen er sat med en grundforståelse af, at hverken faglighed eller fordybelse er et pædagogisk værktøj, der kan købes, læres eller overdrages.

Med mange gode pædagogiske pionerer in mente er bogens præmisser klare fra første side. Faglighed er noget, der kan opstå i klasserummet.

Faglighed kan udgå fra læreren. Den kan udvikles i kommunikationen mellem eleverne og også blive til i den enkelte elevs hoved.

Fordybelse er noget, der kan komme til stede i undervisningen. Den kan indtræffe, " når fænomener og sammenhænge begynder at træde frem fra det ukendte". Nu som nye spor til indsigt, erkendelse og aktiviteter.

Bogens forfattere er alle dybt forankrede i både praktisk og teoretisk pædagogik. Det medvirker til, at temaet fag og fordybelse bliver behandlet med stor variation i fag og undervisningssituationer.

I pressemeddelelsen om bogen formuleres det som, at " bogen er bygget op omkring nærbilleder fra klasselokaler og åbner syv af skolens fag for at zoome ind på faglighed og fordybelse".

Den pædagogiske godtepose bliver rystet lidt, og nyt liv og smag opstår.

Hvert kapitel afsluttes med liste over referencer, litteraturhenvisninger, spørgsmål og cases.

Bogen rammesættes med henholdsvist et indledende kapitel om, hvordan man kan anvende cases om fag og fordybelse i didaktiske analyser, og et afsluttende kapitel om at fremstille og udvælge cases om fag og fordybelse.

"Fag og fordybelse" henvender sig til læreruddannelsens undervisningsfag og fagene i Lærerens Grundfaglighed samt praktikken.

Sprog, emner og redigering gør " Fag og fordybelse" tilpas tilgængelig for nye i faget og alligevel med udfordring til garvede undervisere.

Fornøjeligt og absolut anvendelig.

Marianne Bindslev

Uddannelsesbladet

02. december 2019