Fås som

Bog

Pris pr. stk.

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

Den civile retspleje

Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet.
 
I bogen gennemgås bl.a.

 • Domstolssystemet - opbygning og aktører
 • Småsagsproces
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Inkassoproces
 • EU-retten
 • Sagsomkostninger
 • Dispositions- og forhandlingsprincippet
 • Beviser
 • Offentlighed
 • Parts- og vidneforklaring
 • Domstolenes saglige kompetence
 • Edition
 • Domstolenes stedlige kompetence
 • Syn og skøn
 • Samlet behandling af flere krav
 • Immaterielrettigheder m.v.
 • Sagens gang i første instans
 • Bevis - herunder bevisførelse og bevisbedømmelse
 • Voldgift
 • Udeblivelse
 • Retskraft
 • Retsmægling
En del af serien Pejus
Den civile retspleje

Fås som

 • Bog

Samme serie

Fakta

Digital tinglysning

Digital tinglysning

Pris pr. stk.

295,00 kr.

236,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog