Deltagerobservation

En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener

Deltagerobservation sætter fokus på en overset kvalitativ metode inden for psykologien. Med deltagerobservation bliver det muligt at lave nuancerede og detaljerige beskrivelser af psykologiske fænomener, eftersom disse fænomener undersøges som en del af den kontekst, de udfolder sig i. Man indsamler data dels gennem deltagelse i aktiviteter, dels gennem observation, idet man som forsker registrerer, hvad andre foretager sig – enten uden at gribe ind eller ved at deltage aktivt som en del af gruppen.

Hvert kapitel fokuserer på en central problemstilling ved brugen af deltagerobservation. Bogen omfatter alle metodens væsentligste tematikker, og der tages udgangspunkt i centrale spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægger man et projekt, hvor man bruger deltagerobservation som metode?

  • Hvilke styrker og problemer er der i anvendelsen af deltagerobservation?

  • Hvordan analyserer og fortolker man data? Er data fra deltagerobservation valide?

Bogen henvender sig både til forskere og studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Den er målrettet undervisningen på universiteter, professionshøjskoler og andre læreanstalter.

Deltagerobservation

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741254722
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. april 2012
Sider:
256
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Lad mig lægge ud med en decideret hyldest til formidlingens kunst, som i den grad beherskes af bogens forfattere. Selv uden indhold og substans, havde den været en ren fornøjelse at konsumere. Men faktisk - og heldigvis - er den netop rig på substans og indhold. Og denne kombination af vidensmæthed og stærk formidling løfter bogen til særklasse. [...] lykkedes bogen med sit mål og sigte: at rehabilitere brugen af deltagerobservationer inden for psykologiske undersøgelser? Ja, det synes jeg den gør. Projektet i sig selv er ambitiøst, og desto større er fornøjelsen, at den holder, hvad den lover."
Rikke Strømgaard
Psykolog Nyt 15.201204. oktober 2012
"Bogen må vurderes velegnet til studerende på professionsuddannelser, som savner en god indføring i deltagerobservation i forbindelse med empiriske projekter. Men bogen er også meget velegnet til universitetsuddannelser, ph.d.-uddannelser og uddannede forskere på grund af dens gode nye vinkler på deltagerobservation, dens originale forskningsartikler og dens argumentationer for den kategori af metoder. (...)Bogens forfattere udfylder meget fint og rummeligt en detaljeret og helhedsorienteret tilgang til deltagerobservation, som rummer flere vigtige teoretiske og praktiske vinkler, hvorfor den udfylder en kærkommen plads i dansk psykologisk og pædagogisk forsknings- og metodelitteratur."
Kasper Andreas Kristensen - Roskilde Universitet
Dansk Pædagogisk Tidsskrift14. januar 2014