Deltagerobservation

Deltagerobservation

En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Deltagerobservation sætter fokus på en overset kvalitativ metode inden for psykologien. Med deltagerobservation bliver det muligt at lave nuancerede og detaljerige beskrivelser af psykologiske fænomener, eftersom disse fænomener undersøges som en del af den kontekst, de udfolder sig i. Man indsamler data dels gennem deltagelse i aktiviteter, dels gennem observation, idet man som forsker registrerer, hvad andre foretager sig – enten uden at gribe ind eller ved at deltage aktivt som en del af gruppen.

Hvert kapitel fokuserer på en central problemstilling ved brugen af deltagerobservation. Bogen omfatter alle metodens væsentligste tematikker, og der tages udgangspunkt i centrale spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægger man et projekt, hvor man bruger deltagerobservation som metode?

  • Hvilke styrker og problemer er der i anvendelsen af deltagerobservation?

  • Hvordan analyserer og fortolker man data? Er data fra deltagerobservation valide?

Bogen henvender sig både til forskere og studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Den er målrettet undervisningen på universiteter, professionshøjskoler og andre læreanstalter.