De juridiske metoder

Beskrivelse

Fakta

De juridiske metoder – ti bud giver en systematisk indføring i de mange forskellige metoder, der bruges i retsvidenskaben og i den juridiske praksis. Dermed bryder bogen med idéen om, at der kun findes én juridisk metode. Med udgangspunkt i konkrete og illustrative eksempler introducerer bogen ti forskellige juridiske metoder og beskriver, hvordan de kan bruges til at studere og forstå forskellige juridiske og retsvidenskabelige problemer.


Ved at tydeliggøre den gode brug af juridiske metoder vil De juridiske metoder – ti bud især være relevant og brugbar for jurastuderende, der arbejder selvstændigt med retlige og retsvidenskabelige problemstillinger. Bogen vil desuden være relevant for studerende, forskere og undervisere inden for andre fag, hvis arbejde ofte kommer i berøring med juraen. Endelig vil bogen også være relevant for praktikere, der har et ønske om at holde sig opdateret om metodiske udviklinger inden for juraen.
De juridiske metoder – ti bud er skrevet af juridiske forskere og undervisere med særlig ekspertise inden for de forskellige metoder, der fremlægges og diskuteres i de enkelte kapitler.