Co-teaching - samarbejde om læring

Bogen giver en introduktion til begrebet co-teaching og til co-teachingbaseret vejledning. Denne 3. udgave er omskrevet og udvidet med et nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning.

Co-teaching vil sige et samarbejde, hvor to eller flere personer med hver sin faglighed deltager ligeligt i samarbejdet om at skabe et godt læringsmiljø for målgruppen. Det særlige ved co-teaching er, at man står sammen om at afklare den opgave, man skal løse, og bidrager ligeligt og ligeværdigt i arbejdet med at planlægge, gennemføre og evaluere de iscenesatte læreprocesser.

Målet med co-teaching er primært at skabe et mere inkluderende læringsmiljø, hvor færre udskilles til særlig specialundervisning, samtidig med at alle elever i klassen lærer mere – uanset forudsætninger og behov. Co-teaching kan principielt anvendes i alle sammenhænge, hvor man ønsker at kvalificere deltagernes læreprocesser, når to fagprofessionelle er sammen om målgruppen. De involverede undervisere kan desuden gennem co-teaching udvikle sig som fagpersoner i en praksis, hvor man inspireres af hinanden og trækker på hinandens særlige faglighed, viden og kompetencer.

Det tilhørende videomateriale, som introducerer til co-teaching, og som der refereres til løbende i bogen som eksempler, er blevet suppleret med yderligere videoer om co-teachingbaseret vejledning. De kan løbende i bogen tilgås med brug QR-koder og findes på www.coteach.dk samt på forlagets hjemmeside.

Andy Højholdt er lektor ved Københavns Professionshøjskole. Han har skrevet og bidraget til en række lang bøger og artikler om tværprofessionelt samarbejde.

Co-teaching - samarbejde om læring

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741278384
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
05. oktober 2020
Sider:
210
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Alt i alt er det her en rigtig god instruktionsbog, som har fingeren på pulsen i forhold til vores samtid – jeg kan kun anbefale den varmt herfra."”Anmeldelse Læs hele anmeldelsen her

Nina Eriksen

Folkeskolen

07. juli 2017

"Denne lille og let tilgængelige bog giver et godt bud på, hvordan man lokalt kan skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever(...)

Det er et stor plus, at Andy Højholdt har en meget praksisnær og illustrativ tilgang til, hvordan co-teaching kan tilrettelægges
og gennemføres. Bogen igennem henvises til forskellige hjemmesider, hvor den interesserede læser kan hente yderligere inspiration og erfaringer fra praksis. Bogen kan varmt anbefales til alle aktører i og omkring folkeskolen."

Lone Pedersen Hansen, Faglig leder, Hundested Skole

Skolelederforeningens Blad Plenum, maj 2018

08. august 2018

"En dejlig struktureret bog med indbydende lay-out, der fremmer læsningen af bogen. Forklarer blandt andet inklusionens mange facetter så man forstår det. Der er rekleksionsspørgsmål, øvelser, opsamling og forslag m.m. til kapitlerne. En bog som teamet bør læse og lade sig inspirere af. En faglig god bog"

Kai Pedersen

Specialpædagogisk månedsblad (AKTbladet Børns adfærd og trivsel)

19. oktober 2018

Andy Højholdt er en af de forskere i Danmark, som har fulgt denne evidensformel og ligeledes -med bogen " Co-teaching - samarbejde om undervisning" -bidraget til, hvorledes skolerne i praksis kan udvikle metoden.

Bogen er inddelt i seks meget velskrevne, informative og praksisorienterede kapitler, som alle har en refleksiv dimension til sidst. Denne afsluttende refleksion bidrager til, at læseren kan gøre sig overvejelser om, hvorledes denne skal gribe det hele an i praksis. Man fristes til at sige, at denne refleksion bør gøres i forskellige fagprofessionelle teams, fordi det i sidste ende er nøglen til co-teaching: At der udvikles, aftales, afvikles og evalueres i teams omkring den konkrete undervisning og læring i klasserne. (...) Der er ingen tvivl om, at dette er en af de bedste og mest overskuelige bøger at bruge til at komme i gang med co-teaching. Den giver gode bud på co-teachingsformer, som alle kan gå ud og afprøve i praksis. Der fastholdes samtidigt et fokus på, at det er de fagprofessionelle, som ved ændret pædagogik og didaktik, gennem planlægning, prøvehandlinger og evaluering, kan udvikle inkluderende læringsmiljøer i alle klasser i folkeskolen.

Læs hele anmeldelsen her https://issuu.com/skolederforeningen/docs/plenum_4_19_web/64

 

Michael Heiselberg Flarup Skoleleder Brattingsborgskolen SDI Viborg Kommune.

Plenum

17. juni 2019