Co-teaching - samarbejde om læring (i-bog)

Co-teaching – samarbejde om undervisning giver en introduktion til det – i en dansk sammenhæng – relativt nye begreb co-teaching. Co-teaching vil sige et samarbejde, hvor to eller flere personer med hver sin faglighed deles om undervisningsopgaven i klasserummet. Det særlige ved co-teaching er, at man står sammen om at afklare den opgave, man skal løse, og bidrager ligeligt og ligeværdigt i arbejdet med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.

Målet med co-teaching er primært at skabe en mere inkluderende almenundervisning, hvor færre udskilles til særlig specialundervisning, samtidig med at alle elever i klassen lærer mere – uanset forudsætninger og behov. Co-teaching kan principielt anvendes i alle sammenhænge, hvor man ønsker at kvalificere undervisningen, når to undervisere er sammen om målgruppen. De involverede undervisere kan gennem co-teaching udvikle sig som fagpersoner i en praksis, hvor man inspireres af hinanden og trækker på hinandens særlige faglighed, viden og kompetencer.

Bogen beskriver konkrete tilgange til co-teaching som en del af en læringsorienteret, tværprofessionel praksis, hvis mål er at skabe forudsætninger for en aktiv, eksperimenterende tilgang til undervisningen i fællesskab.

Denne 2. udgave er udvidet med et nyt kapitel om co-teaching som en central tilgang til løsning af skolens inklusionsopgave. Der er desuden blevet produceret en række korte film, som introducerer til co-teaching, og som der refereres til i bogen som eksempler. Filmene kan findes på www.coteach.dk

Andy Højholdt er lektor ved Københavns Professionshøjskole. Han har skrevet og bidraget til en række bøger og artikler om tværprofessionelt samarbejde.

Co-teaching - samarbejde om læring (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741280431
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
05. oktober 2020
Sider:
200
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Alt i alt er det her en rigtig god instruktionsbog, som har fingeren på pulsen i forhold til vores samtid – jeg kan kun anbefale den varmt herfra."”Anmeldelse Læs hele anmeldelsen her

Nina Eriksen

Folkeskolen

07. juli 2017

"Denne lille og let tilgængelige bog giver et godt bud på, hvordan man lokalt kan skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever(...)

Det er et stor plus, at Andy Højholdt har en meget praksisnær og illustrativ tilgang til, hvordan co-teaching kan tilrettelægges
og gennemføres. Bogen igennem henvises til forskellige hjemmesider, hvor den interesserede læser kan hente yderligere inspiration og erfaringer fra praksis. Bogen kan varmt anbefales til alle aktører i og omkring folkeskolen."

Lone Pedersen Hansen, Faglig leder, Hundested Skole

Skolelederforeningens Blad Plenum, maj 2018

08. august 2018

"En dejlig struktureret bog med indbydende lay-out, der fremmer læsningen af bogen. Forklarer blandt andet inklusionens mange facetter så man forstår det. Der er rekleksionsspørgsmål, øvelser, opsamling og forslag m.m. til kapitlerne. En bog som teamet bør læse og lade sig inspirere af. En faglig god bog"

Kai Pedersen

Specialpædagogisk månedsblad (AKTbladet Børns adfærd og trivsel)

19. oktober 2018

Andy Højholdt er en af de forskere i Danmark, som har fulgt denne evidensformel og ligeledes -med bogen " Co-teaching - samarbejde om undervisning" -bidraget til, hvorledes skolerne i praksis kan udvikle metoden.

Bogen er inddelt i seks meget velskrevne, informative og praksisorienterede kapitler, som alle har en refleksiv dimension til sidst. Denne afsluttende refleksion bidrager til, at læseren kan gøre sig overvejelser om, hvorledes denne skal gribe det hele an i praksis. Man fristes til at sige, at denne refleksion bør gøres i forskellige fagprofessionelle teams, fordi det i sidste ende er nøglen til co-teaching: At der udvikles, aftales, afvikles og evalueres i teams omkring den konkrete undervisning og læring i klasserne. (...) Der er ingen tvivl om, at dette er en af de bedste og mest overskuelige bøger at bruge til at komme i gang med co-teaching. Den giver gode bud på co-teachingsformer, som alle kan gå ud og afprøve i praksis. Der fastholdes samtidigt et fokus på, at det er de fagprofessionelle, som ved ændret pædagogik og didaktik, gennem planlægning, prøvehandlinger og evaluering, kan udvikle inkluderende læringsmiljøer i alle klasser i folkeskolen.

Læs hele anmeldelsen her https://issuu.com/skolederforeningen/docs/plenum_4_19_web/64

 

Michael Heiselberg Flarup Skoleleder Brattingsborgskolen SDI Viborg Kommune.

Plenum

17. juni 2019