At møde verden med undren

Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv

At arbejde undringsdrevet flytter horisonten for vores arbejde. I praksis vender en sådan horisontforskydning op og ned på de processer, vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge. Vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med!

I At møde verden med undren. Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv opfordrer forfatteren os til at ændre en rationel og problemorienteret tilgang til vores arbejde til en eksistentiel og meningssøgende tilgang. Undrings- og meningsdreven innovation får i modsætning til teknologi- og brugerdreven innovation fat i den forunderlige eksistentielle og meningsgivende dimension i livet og arbejdslivet. Hvad er det, vi dybest set længes efter og grundlæggende holder af, og hvordan arbejder man professionelt med den slags ”store ord og følelser” på en ikke-terapeutisk og ikke-instrumentel måde?

At møde verden med undren henvender sig til ansatte i offentlige og private organisationer, som søger inspiration og konkrete redskaber til innovationsarbejdet og ny inspiration til at styrke menings- og livskvalitetsdimensionen i arbejdslivet. Derudover vil den være spændende læsning for studerende og praktikere, der er optaget af fx undervisning og vejledning med en filosofisk-eksistentiel dimension.

Finn Thorbjørn Hansen er ph.d. i pædagogisk filosofi og professor i dialogisk og filosofisk praksis ved Center for Dialog og Organisation, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. På Hans Reitzels Forlag er tidligere udkommet At stå i det åbne (2008).

At møde verden med undren

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741273549
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
05. september 2018
Sider:
270
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

”Finn Thorbjørn Hansen har med denne bog stillet sig selv en vanskelig opgave. Han artikulerer temaer, som næsten er på grænsen af, hvad sproget tilbyder, men det klarer han på en rigtig fin måde ved at benytte gode og træffende metaforer, litterære og filosofisk udvalgte tekster og mere praktiske eksempler og citater. Jeg opfatter dette som en god guidning gennem et vanskeligt ’terræn’.

Det er imponerende at se, hvordan forfatteren formår at trække linjer fra avanceret filosofi til den praktiske hverdag, som vi alle er del af. Det har været en interessant rejse. Det er en meget rig bog, som vækker mange tanker – en spændende bog.”

 

Aslaug Kristiansen, Professor i pædagogik ved Universitetet i Agder, Norge

Peer Review

14. august 2018

Bogen, som er på 250 sider, har en empirisk referenceramme i et 2 årigt aktionsforskningsprojekt i Vejle kommune fra 2014-16, som handlede om undringsdreven innovation i Vejle kommune. Dette projekt gør det muligt for Hansen at give praktiske hverdagseksempler på filosofiske temaer, der kan være svære at artikulere og konkretisere. Bogen byder på begreber som ’eksistentiel og ansvarlig innovation’, ’delikate problemer’ og ’wicked problemer’, ’den undrende organisation’, ’filosofisk gravitation’, ’undrings- og visdomssøgende innovation’, ’undringsdroner’, ’innovationstrioen’, ’undringshjulet’, og ’undringsseismografen’. Disse forklares undervejs og bliver til modeller, som hjalp aktionsforskningsprojektet og som kan hjælpe læseren med at forstå og omsætte idéen om det ’at møde verden med undren’.(...) Kapitel 6 har titlen ’Humanisering af den offentlige sektor og genfortryllelse af verden’. Det lyder måske lidt mærkeligt, men vi foreslår, at vejledere starter med at læse dette afsluttende kapitel. Kapitel 6 er et overbevisende og vigtigt argument for at give sig tid og rum til at læse denne bog.  At møde verden med undren. Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv er en vigtig stemme i den tid vi lever i. En tid som er karakteriseret ved nytteorienterede og materielt fokuserede livsformer. Livsformer som sætter sig spor af dehumanisering, stress, angst og depression – alt sammen noget, som vi ved at stort set alle vejledere møder i deres praksis. Symptomer, der på mange måder prøver at råbe os op og gøre os opmærksomme på at noget er for meget eller noget mangler.

 

Rita Buhl, Lektor, Master i Vejledning, Efter- og videreuddannelse - pædagogik og CFU, Campus Aarhus N m.fl.

Vejlederen

09. september 2019

5 stjerner

Pointen er, at hvis medarbejderne skal finde arbejdet meningsfuldt, så er lederne nødt til at finde tid og rum til, at medarbejderne kan undre sig over de problemstillinger, som de møder i hverdagen. Det er ikke nogen nem øvelse, fordi der er så stort fokus på konkret opgaveløsning i langt de fleste organisationer. En del af løsningen giver Hansen i bogens sidste kapitler, som igen vender tilbage til casen i Vejle Kommune. (...) Det betyder dog stadig, at der er tale om en vigtig udgivelse, fordi den taler ind i en organisationer, der ofte er styret ud fra forskellige afarter af public management, hvor der er risiko for, at der bliver meget lidt plads til, at den enkelte medarbejder kan finde mening i de enkelte arbejdsopgaver. Her taler bogen for, at det er tid til, at vi undres. Og at der bliver sat tid af til det i enhver organisation.

Læs hele anmeldelsen her

 

Sune Weile, teamleder i Børne- og Undervisningsministeriet med ansvar for stx, hhx og htx og leder for fagkonsulenterne.

Pædagogen.dk

09. marts 2020