Historieundervisning

Historieundervisning

En fagmetodik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Historieundervisningen skal være varieret, vedkommende og interessant for eleverne, og rækken af mulige metoder er da også meget lang.

Historieundervisning – en fagmetodik består derfor af en lang række kapitler, der sammen udfolder en bred og varieret palet af undervisningsmuligheder. Hvert kapitel beskriver en faglig tematik og eksemplificeringer af metoder og fremgangsmåder til at undervise i denne tematik. Artiklerne afsluttes med enkelte, udvalgte studiereferencer, som den interesserede her og nu kan gå videre med – og til studiebrug i læreruddannelsen eller til individuel refleksion rummer hvert kapitel yderligere enkelte studiespørgsmål.  

Bogen er møntet på studiebrug i læreruddannelsen og samtidig ment som en håndsrækning til historielærere i grundskolen.