Visuel kulturpædagogik

I Visuel kulturpædagogik gives en grundig og kvalificeret gennemgang af begrebet visuel kultur i et undervisnings- og læringsperspektiv.

I bogens første del, Teori, beskrives didaktisk praksis og didaktisk refleksion, to aspekter, som er centrale at medtænke, når man underviser i og med visuelle udtryk. Forfatterne gennemgår visuelle fænomener, visuelle begivenheder og aktuelle teorier omkring refleksionsstrategi, så teorien bliver forståelig og anvendelig også for mere ukyndige læsere. De inddrager æstetikbegrebet og slår til lyd for en nutidig forståelse af æstetik som både situeret, relationel og reflekteret. Endelig behandler de visuelle kompetencer og de læringspotentialer, som findes i visuel kultur.

I anden del, Katalog, præsenteres en række konkrete undervisningsforløb i visuel kultur. Herigennem reformuleres og behandles centrale begreber og tematikker inden for den billedkunstpædagogiske tradition samt de spørgsmål, som visuel kultur rejser omkring vores forforståelser af billedudtryk i mange andre faglige sammenhænge og den måde, vi tager dem for givne på i hverdagen. Forløbene lægger derved op til refleksion hos de deltagende, ikke mindst over de nye billedmediers særlige virkemidler og muligheder.

Visuel kulturpædagogik er en af de første bøger på dansk om visuel kultur i et pædagogisk perspektiv. Bogen henvender sig i til studerende, undervisere, forskere og kunstformidlere inden for billedkunst, dansk, medier, drama, design og arkitektur. Den vil desuden have interesse for undervisere inden for en lang række andre fagområder, hvor billeder og visuelle virkemidler spiller en rolle.

Mie Buhl er ph.d. og lektor ved Institut for didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Ingelise Flensborg er ph.d. og lektor sammesteds.

Begge forfattere har omfattende teoretisk og praktisk erfaring inden for billedpædagogik og har været med til at introducere og udvikle forskningen i visuel kultur i en dansk sammenhæng.

Visuel kulturpædagogik

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741252308
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
28. januar 2011
Sider:
272
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Værket henvender sig til studerende, undervisere og formidlere inden for kunst, medier og fx design - men vil kunne anvendes inden for mange andre felter, hvor det visuelle kan komme i spil inden for undervisningen. Værkets forfattere er begge ph.d. og lektorer ved Institut for didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet. Begge har været involveret i et længere forløb i en forskningsenhed om visuel kultur som pædagogisk fagområde. De har endvidere begge været flittige bidragydere til værker om emnet og beslægtede områder. Værket er delt i to dele. Først den længste del, en teoretisk, historisk indføring i feltet, der efter en grundig og dybtgående behandling af feltet nationalt og ikke mindst internationalt kan konkludere at: 'Visuel kultur har relvans inden for alle områder af uddannelsessystemet'. Dernæst et noget kortere katalog, hvor forfatterne giver inspiration til praktisk arbejde med teorier, arbejdsmetoder og værktøjer i undervisnings- og formidlingsforløb. De to dele støtter hinanden men kan evt. anvendes separat. Omfattende litteraturfortegnelse. En dybtgående, fagligt meget velfunderet grundbog til et arbejdsområde med stadigt voksende muligheder. Bogen er et hovedværk på området på dansk [...] Et imponerende, grundigt og inspirerende værk på et felt, der vil blive mere og mere væsentligt i årene fremover til glæde for hele målgruppen."
Torben Wendelboe
DBC - lektørudtalelse17. marts 2011