Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant

Sikringsakter og ekstinktion

Beskrivelse

Fakta

Bogen er en lærebog til brug for universiteter og højere læreanstalter. Den beskriver reglerne om virksomhedspant og fordringspant med særlig fokus på indholdet af de to panteretstyper samt på løsningen af de praktisk mest relevante tredjemandskonflikter. Bogen omhandler således navnlig reglerne om sikringsakter og ekstinktion.

Foruden studerende henvender bogen sig til praktikere, der har behov for et let tilgængeligt overblik over reglerne og løsningen af de væsentligste tingsretlige problemstillinger om virksomhedspant og fordringspant.

 
Bogens forfatter er:
Professor, dr.jur. Peter Mortensen, Københavns Universitet