Fås som

Verdensborgeren som pædagogisk ideal

Pædagogisk filosofi for det 21. århundrede

FOLKESKOLEN SOM KOSMOPOLITISK VÆRKSTED

 

 

Verdensborgeren er et gammelt ideal for dannelse og uddannelse. For grækerne var det en rent spekulativ tanke. I dag optræder det i stigende grad som realpolitisk begreb. For markante tænkere som Martha Nussbaum, Jürgen Habermas, Jacques Derrida og ikke mindst Ulrich Beck er verdensborgeren blevet betegnelsen for det menneske, der tager nutidens brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden.

Den moderne verdensborger er alt andet end verdensfjern!

 

I sin nye bog Verdensborgeren som pædagogisk ideal bruger Peter Kemp begrebet som afsæt for en pædagogik, der gør sig fri af den nationale spændetrøje og åbner sig mod verden. Håbet er at vække elever og lærere til bevidsthed om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes med at hvile på ”danske værdier”. Bogen skitserer grundtrækkene i en hermeneutisk inspireret pædagogisk filosofi, der er bevidst om sine kulturelle rødder, men uden at overtage fortidens idealer uændret. Målet er en pædagogisk praksis, der har dannelsen af oplyste medborgere og engagerede verdensborgere som sit højeste ideal.

 

 

PETER KEMP, dr. theol. & phil., er professor i filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler og har gennem en menneskealder markeret sig i aviser, radio og tv som en stærk stemme i samfundsdebatten.

Verdensborgeren som pædagogisk ideal

Fås som

  • Bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741250878
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
09. maj 2007
Sider:
312
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou