Unges motivation og læring

Unges motivation og læring

12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, ledere og forskere, der arbejder med unges uddannelse og læring, og til de politikere og beslutningstagere, der skaber rammerne for arbejdet med de unge. Bogen stiller skarpt på unges motivation for læring og uddannelse i lyset af de brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet.

I bogen fortæller 12 eksperter om motivationens udfordringer og præsenterer centrale begreber, man kan forstå motivation og læring igennem. De formulerer også en række anbefalinger til arbejdet med at skabe motivation for læring og uddannelse blandt unge.

Denne udgave af Unges motivation og læring har undergået en del forandringer i forhold til 1. udgave: Sammenhængen mellem læring, motivation og undervisning er blevet stærkere pointeret, en del af de danske interview er udgået, og i stedet indgår flere interview med forskere fra andre nordeuropæiske lande for at tegne et mere nuanceret billede. Flere af disse forskere befinder sig i uddannelses- og ungdomsforskningens superliga, og selv om deres tankegods er velkendt for mange, fører de dem i bogen ind i motivationsfeltet og føjer nye indsigter til dette.

Bogen er redigeret af Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Knud Illeris. Den udspringer af Center for Ungdomsforsknings forskningsprojekt ”Unges lyst til læring”, der er støttet af Egmont Fonden.