Ulvemanden

Ulvemanden

Af en infantil neuroses historie

Beskrivelse

Fakta

Freud udgav i alt fem store og et antal mindre sygdomshistorier. Udover at rumme værdifulde oplysninger om hans analytiske og terapeutiske metode tegner de et bredt kulturhistorisk billede af familielivet, omgangsformerne og forholdet mellem kønnene omkring århundreskiftet. Hver sygehistorie er samtidig en livshistorie, hvor alt fra den økonomiske og sociale position til seksuelle erfaringer og fantasier viser sig at præge personligheden.

Sygehistorien om Ulvemanden er en af de fem store sygehistorier og vel nok også den mest kendte. Ulvemanden – en russisk godsejersøn – kom som ung mand i analyse hos Freud med en række tvangsneurotiske og hysteriske symptomer. Gennem fire års analyse lykkedes det Freud at finde sygdommens udspring i barndommen. Alle tråde samler sig i en drøm, ulvemanden havde natten før sin fireårsfødselsdag: seks-syv hvide ulve sidder ubevægelige i et træ og stirrer ind ad vinduet på drengen, der ligger i sin seng. Bag denne drøm gemmer sig bl.a. en fortrængt erindring og forældrenes samleje.

Oversættelsen er forsynet med indledning og noter, der sætter historien ind i en større sammenhæng og gør læsningen af de teoretiske passager til en overkommelig opgave. Desuden redegøres for ulvemandens senere skæbne frem til hans død i 1979.

Ulvemanden udkom på dansk for første gang i 1984 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

 

Samme serie

Ingen produkter