Fås som

Bog

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Trivsel og selvværd

Mental sundhed i skolen

Børns og unges identitet formes af, hvordan de ser sig selv i de forskellige sammenhænge og relationer, de indgår i. Negative selvbilleder og skrøbelig identitet kan være resultatet, hvis ikke børnene trives i deres sociale rammer.

I Trivsel og selvværd. Mental sundhed i skolen introduceres begrebet ”mental sundhed” i en dansk sammenhæng. Bogen sætter fokus på skolens rolle i forhold til børns og unges trivsel, selvbillede og sociale relationer.

Hvordan støtter lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der har med eleverne at gøre i skolen, en god og sund identitetsdannelse? Her spiller kompetencer som evnen til at skabe gode læringsmiljøer gennem positive relationer og bevidst arbejde med elevernes selvværd, trivsel, empati og nærvær en central rolle. Herigennem skabes mulighed for at arbejde mentalt sundhedsfremmende i såvel den enkelte klasse som i skolen som helhed.

 

Trivsel og selvværd. Mental sundhed i skolen

henvender sig til såvel sundhedsprofessionelle som pædagogiske forskere og praktikere og til alle andre, der interesserer sig for børn og betragter trivsel, læring og undervisning som sider af samme sag.

 

Karen Wistoft

er lektor, ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Hun forsker i sundhedspædagogik, herunder mental sundhed og mindfulness.

Trivsel og selvværd

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741256139
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
02. februar 2012
Sider:
215
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Bogen er en god kombination mellem teori og praksis. [...] Bogen er skrevet i et godt forståeligt sprog og afsluttes med en meget udførlig litteraturliste og et godt register. [...] En god bog, der lægger op til refleksion og handling, hvor relationskompetencen er bærende på vejen til mental sundhed i skolen, og hvor trivsel og selvværd er bærende elementer."
Boy Olesen
Lektørudtalelse27. februar 2012
"Den viser med al tydelighed, at det fokus, Karen Wistoft sætter på mental sundhed i skolerne, er væsentligt, og at trivsel har stor betydning for børns indlæring."
Hanne Lindhardt
Sygeplejersken 13. september 2012
"Denne forskningsbaserede bog viser, at børn og unges mentale sundhed, selvværd og trivsel øger elevernes motivation og lyst til skolearbejdet, og gør dem bedre til at lære at lære. [...] Det er tydeligt, at en stor viden og et stort og gennemarbejdet empirisk materiale ligger til grund for forfatterens argumentation og teoriudvikling i bogen. Forfatteren demonstrerer desuden en bemærkelsesværdig finføling og indsigt i moderne børn og unges liv og kobler, gennem hele bogen, sin store teoretiske indsigt hertil. Dette giver troværdighed, genkendelighed og anvendelighed for praktikere.[...] Jeg har selv følt mig meget beriget af at læse denne bog, og jeg vil fremover inddrage teori og betragtninger fra den i min undervisning på sygeplejestudiet på det 6. modul, hvor undervisningen også indeholder sundhedsplejerskens sundhedspædagogiske arbejde i skolen."
Karin Haugaard, lektor på sygeplejeuddannelsen ved UCN
Uddannelsesnyt22. november 2012