Tosprogede børn i det danske samfund

Tosprogede børn i det danske samfund

Beskrivelse

Fakta

I debatterne om det danske samfunds udvikling, værdier og sammensætning har der været stigende fokus på tosprogede børn. I de senere år er der sket meget inden for forskningen i disse børns liv og opvækstvilkår, og det er resultaterne af denne forskning, der fremlægges i Tosprogede børn i det danske samfund.

Ved tosprogede børn forstås børn, der har brug for mere end et sprog i deres dagligdag. Mange mennesker har at gøre med tosprogede børn i en professionel sammenhæng, og bogen vil være et nyttigt redskab for dem i deres daglige arbejde. Samtidig kan bogen med sine baggrundsanalyser og fremdragelse af eksisterende viden forhåbentlig være med til at imødegå en række af de fordomme, der eksisterer om tosprogede børn.

Tosprogede børn i det danske samfund indeholder kapitler om:

  • Sprogs betydning for tosprogede børn
  • Minoriteter i Danmark
  • Racisme og ligestilling
  • Kulturbegrebet og kulturmødet i børnehaven
  • Tosprogede børns møde med den danske skole
  • Tosprogede børns opvækstvilkår og kompetenceudvikling
  • Forældresamarbejde
  • Pædagogisk praksis i det danske samfund

Bogen beskæftiger sig med børn i alderen op til ca. 12 år. Den rummer bidrag af en række af landets førende forskere på området. Bogen henvender sig til studerende (bla. pædagog-, lærer- og lægestuderende og politielever), uddannede pædagoger og lærere, socialrådgivere, læger og psykologer.

Fås som
I alt

330,00 kr.

264,00 kr. ekskl. moms