Tilknytningsteori

Tilknytningsteori

Betydningen af nære følelsesmæssige relationer

Beskrivelse

Fakta

Dette er en indføring i tilknytningsteori og vigtigheden af nære følelsesmæssige relationer for udviklingen af det psykiske liv. Siden grundlæggelsen hos den britiske psykolog John Bowlby og hans amerikanske elev Mary Ainsworth har tilknytningsteorien fået stadig større gennemslagskraft. I dag spiller den en helt central rolle i udviklingspsykologien.

Bogen giver for det første en grundlæggende karakterstik af tilknytning. Her ses på biologiske, evolutionsmæssige og socialpsykologiske aspekter og på tilknytningens betydning for udviklingen af kognitive funktioner.

For det andet gennemgår forfatterne tilknytningens betydning for den psykiske udvikling, både hos børn og voksne. Det beskrives, hvordan tilknytningen mellem spædbarnet og moderen har betydning for så forskellige fænomener som temperament, motorisk udvikling og fremtidige kærlighedsforhold.

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for psykologi, psykiatri og socialt arbejde og mere generelt til personer, hvis hverdag er præget af arbejde med menneskelige relationer.

ANDERS BROBERG er psykolog, psykoterapeut og professor i klinisk psykologi på Göteborg Universitet.
PEHR GRANQVIST er docent i psykologi ved Uppsala Universitet.
TORD IVARSSON er overlæge og docent i børne- og ungdomspsykiatri ved Sahlgrenska Akademi.
PIA RISHOLM MOTHANDER er dr.phil. i psykologi og forfatter.
Alle forfatterne har forsket indgående i forskellige dimensioner af tilknytning.

Oversat fra svensk efter Anknytningsteori – Betydelsen av nära känslomässige relationer af Ole Thornye.