Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

Pædagogikken i spil

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Hvordan arbejder man hen imod de mål, man sætter sig, under de givne betingelser med en pædagogisk målgruppe? Det kræver faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål – og evne til at planlægge relevante pædagogiske aktiviteter. Bogen her tilbyder den faglige indsigt i teorier og metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter – initieret og motiveret af pædagogen og målgruppen i fællesskab.

Temaer og aktivteter i social- og specialpædagogik gør dig i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter ved at omsætte pædagogikkens teorier og metoder til praksis.

Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen social- og specialpædagogik, men også til andre med interesse for området.