Teknologiforståelse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Teknologiforståelse klæder lærerstuderende og lærere fagligt og didaktisk på til at undervise i fagfeltet.

Se interview hvor Simon Skov Fougt og Morten Raahauge Philipps taler med forlagsredaktør Henrik Juul om bogen

Bogen indledes med en case (del 1), der eksemplificerer, hvordan underviseren når omkring fagets kompetenceområder.
Forfatterne spiller bold op ad denne case for at anskueliggøre fagfeltets teorigrundlag (del 2) og den fagdidaktik, som bogen udfolder (del 3).

Teknologiforståelse rummer også eksempler på, hvordan undervisning på alle klassetrin kan tage sig ud, når den skal
reflektere fagets teori og didaktik (del 4). Del 5 indeholder bl.a. en begrebsliste til arbejdet med bogen og fagfeltet.

Teknologiforståelse er skrevet til læreruddannelsens undervisning i teknologiforståelse og til lærere, der underviser i grundskolefaget.