Systemteori og didaktik

Didaktikbegrebet har i de senere år spredt sig fra grundskoleområdet til hele uddannelsesfeltet, fra børnehaven over gymnasiet til de videregående uddannelser. Det har desuden forgrenet sig i undergenrer i forhold til fag, typer af undervisningsaktiviteter og teknologier og medier. Der har derimod været mindre fokus på didaktikkens forskellige traditioner og videnskabelige forudsætninger.

Denne bog præsenterer didaktikken i en systemteoretisk belysning. Systemteorien indbyder til nye perspektiver på undervisning og læring og samspillet mellem dem. Siden 1990’erne har der været en stærk optagethed af elevernes læreprocesser, som nærmest har betydet en tabuisering af undervisningsbegrebet. Men som bogen viser, ligger der også didaktiske overvejelser til grund, når man underviser med fokus på læring og elevernes egne læreprocesser. Den systemteoretiske tilgang giver mulighed for at tænke læring og undervisning ud fra ikke en enten-eller-skematik, men som et både-og. Bogen henvender sig til bachelor- og kandidatuddannelserne i uddannelsesvidenskab og pædagogik, de pædagogiske masteruddannelser samt til faget almen didaktik på læreruddannelserne.
Systemteori og didaktik

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741258133
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
04. august 2014
Sider:
284
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Bogens forfattere kobler systemteorien og didaktikken sammen for at sætte nye perspektiver på undervisning og læring. (...) Teoretisk funderet og yderst relevant udgivelse for studerende indenfor uddannelsesvidenskab."
Henrik Munch Jørgensen
Lektørudtalelse 05. september 2014