Sult

Sult

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Forfatterne redegør grundigt for, hvordan det er frugtbart at anvende mentalisering som et opdateret sprog til at beskrive, forstå og møde spiseforstyrrelser. Bogen er også en praktisk vejledning i, hvordan man kan arbejde med mentaliseringsbaseret terapi for spiseforstyrrelser (MBT-ED), og er et internationalt nybrud i forhold til metodeudvikling for alvorlige spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser kan ramme hårdt og ødelægge sundhed, fremtid og familier. Mange synes, at det er vanskeligt at forstå spiseforstyrrelser, og hjælpen er stadigvæk ikke god nok. Bogen præsenterer det faglige begreb mentalisering, der henviser til vores evne til at forstå andre, til at kende os selv og forstå de forhold, vi er en del af.

Herudover er bogen en opmuntring og inspiration til professionelles faglige udvikling – til hele tiden at forsøge at blive dygtigere til at hjælpe mennesker, som sidder fast i forestillingerne om sig selv.