Strategisk innovationsledelse

Strategisk innovationsledelse

Om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Strategisk innovationsledelse bidrager med den første grundige, danske introduktion til, hvordan man som leder kan skabe balance mellem drift og udvikling.

Bogen består af tre dele. Første del forklarer, hvordan du kan oversætte organisationens strategi til konkrete innovationsprioriteter og ud fra disse operationalisere specifikke udviklingsmål, der sikrer, at organisationen vil opretholde balancen over tid. Anden del introducerer forskningsbaseret viden om, hvordan innovationsprioriteterne og udviklingsmålene kan realiseres. Tredje del omhandler, hvordan konkrete udviklingsmål kan realiseres i praksis.

Bogen afsluttes med 10 ledelsesanbefalinger, der opsummerer bogens væsentligste pointer.

Strategisk innovationsledelse henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne; lige fra (professions)bachelor- til ph.d.-niveau. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer.

Jacob Brix er ph.d., ErhvervsPhD og lektor inden for innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet. Han har mere end 10 års global forskningserfaring med bogens tema.