Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

175,00 kr.

140,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Strategisk innovationsledelse (i-bog)

Om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

At skabe balance mellem drift og udvikling er en kompleks problemstilling, der er relevant for både offentlige og private organisationer. Præmissen er, at organisationer, der over tid formår at skabe balance mellem drift og udvikling, performer bedre økonomisk, har mere effektive interne processer og mere tilfredse kunder og brugere. At skabe balance er dog svært: De aktiviteter og prioriteter, der tilhører hhv. drift og udvikling, repræsenterer nemlig modsatrettede, men også legitime krav og forventninger. Så hvad kan du som leder gøre?

Strategisk innovationsledelse bidrager med den første grundige, danske introduktion til problemstillingen og består af tre dele.

Del 1 forklarer, hvordan du kan oversætte organisationens strategi til konkrete innovationsprioriteter og ud fra disse operationalisere specifikke udviklingsmål, der sikrer, at organisationen vil opretholde balancen over tid.

Del 2 introducerer forskningsbaseret viden om, hvordan innovationsprioriteterne og udviklings-målene kan realiseres. Fokus er bl.a. på forskellige former for organisationsstrukturer, organisatoriske læreprocesser, capacity building og opbygning af innovationskapacitet. Desuden udfolder bogen også viden om interorganisatorisk læring, der er relevant, for at projekt-, innovations- og klyngesamarbejder skal lykkes som led i at skabe balance mellem drift og udvikling på tværs af organisatoriske grænser.

Del 3 handler om, hvordan konkrete udviklingsmål kan realiseres i praksis. De eksisterende implementeringslogikker kritiseres for at være for lineære og procesorienterede. Som modsvar præsenterer bogen et bud på en realiseringslogik, der gør brug af programteoretisk tænkning og analyse.

Bogen afsluttes med 10 ledelsesanbefalinger, der opsummerer bogens væsentligste pointer.

Strategisk innovationsledelse henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne; lige fra (professions)bachelor- til ph.d.-niveau. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer.

Jacob Brix er ph.d., ErhvervsPhD og lektor inden for innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet. Han har mere end 10 års global forskningserfaring med bogens tema.

Strategisk innovationsledelse (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702345490
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
26. august 2021
Sider:
156
Redaktør:
Henning Persson