Specialpædagogik i en inklusionstid

Specialpædagogik i en inklusionstid

KVISU: KValitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning

Beskrivelse

Fakta

Inklusion i skolen kræver didaktiske og specialpædagogiske indsatser. I denne bog får du redskabet til at håndtere inklusionsopgaven kaldet ’Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning’ (KVISU), der kan støtte dig som lærer i at udvikle kvaliteten af undervisningen. 

Det er et redskab, du kan bruge til at arbejde med kvalitet i undervisningen, hvor det ikke er elevernes resultater, der ”måles”, og heller ikke læreres undervisning, som ”måles” i forhold til en politisk offentlighed. Det er et internt redskab, der støtter lærere i at udvikle undervisningen – som en løbende proces – med fokus på elevernes deltagelse, engagement og læring i samspil med omgivelserne, undervisningen og klasserumskulturen. 

Kvalitetsvurderingsværktøjet KVISU er udviklet til at støtte lærere og andre faggrupper i at udvikle kvaliteten af undervisningen. Når vi fokuserer på kvalitet, er det for at invitere til, at lærere finder et fagligt fokus, hvad angår børns muligheder og betingelser for at deltage i undervisningen og lære og blive mødt med deres særlige forudsætninger, behov og interesser.