Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

fra et børneperspektiv

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder giver en ny måde at håndtere inklusionsproblematikker på. Forfatteren beskriver, hvordan det er helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse for at forstå og håndtere vanskelige skolesituationer. Ved at fokusere på børns handlinger og prøve at forstå dem ser vi ikke kun på børnene, men med børnene ud i det sociale liv, hvor de har vanskeligheder – vi anlægger et børneperspektiv.

Bogen rummer kapitler om børn i forskellige skolevanskeligheder – både de stille og de forstyrrende børn – og giver teorier til at forstå vanskeligheder og handlemuligheder til at håndtere dem. Alle skolevanskeligheder er beskrevet med cases fra praksis, der
samtidig illustrerer, at det ikke er nok at tale med børnene, men at deres handlinger og deltagelse må ses som vigtige informationer om skolevanskeligheder. Hvert kapitel afsluttes derfor med at udfordre læseren med en række opmærksomhedspunkter og refleksionsspørgsmål til handlemuligheder. Bogen afrundes med et kapitel om at observere og analysere børneperspektiver.
Bagest i bogen findes også en række observations- og analyseskemaer, man kan bruge til at observere børns handlinger og
deltagelse, blive klogere på dem og finde hensigtsmæssige inklusionsmuligheder.

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder henvender sig til alle, der er interesserede i og prøver at forbedre børns skoleliv.

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741278421
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. januar 2021
Sider:
160
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesituationer, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse. Denne og andre pointer udfoldes i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne gives konkrete redskaber til at udforske disse. (...)  

At forfatteren har været tæt på praksis, skinner klart igennem og kvalificerer i min optik bogen yderligere: Forfatteren forholder sig realistisk til den virkelighed, lærere og pædagoger befinder sig i dagligt i folkeskolen, og de givne handlemuligheder vil kunne implementeres i en skolepraksis. Det er min vurdering som lærer.

Forfatterens svar på de indledende spørgsmål er ja og nej - i den rækkefølge: "Hvis skolen skal lykkes med sin opgave, må vi forholde os nysgerrigt til, hvordan skolens praksis opleves af dem, vi vil noget med, og især af de børn, der kommer i klemme". Denne bog giver nogle meget konkrete og kvalificerede bud på, hvordan vi kommer videre med dette, og derfor kan jeg varmt anbefale den.

Læs anmeldelsen her

Christina Krolmer

Folkeskolen

16. april 2021