Skolens sociale verden

Skolens sociale verden

Pædagogisk socialpsykologi

Beskrivelse

Fakta

Skolens sociale verden er med til at forme eleverne som mennesker. Derfor er kendskabet til denne verden – med alle dens regler, dynamikker og processer – et nødvendigt grundlag for det professionelle arbejde med elevernes læring og udvikling. Bogen organiserer sin præsentation af socialpsykologisk teori og forskning ved hjælp af en model, der sondrer mellem fire lag af sociale processer:

  • Sociale mikroprocesser
  • Identitetsprocesser
  • Gruppeprocesser
  • Kommunikationsprocesser

Bogen anskuer pædagogik som et femte lag af processer, der består af skolens idealer og værdier, og som søger at påvirke eleverne og de sociale processer, de indgår i. For den enkelte lærer og pædagog betyder det, at det er ved selv at repræsentere skolens idealer og værdier, at man kommer til at fylde sin professionelle rolle ud.

Skolens sociale verden kan læses af alle med interesse for pædagogik på et socialpsykologisk grundlag, men den er skrevet til lærere, lærerstuderende og skolepædagogstuderende.

skolens sociale verden

Hvorfor er der så stor forskel på de klasser, man underviser i folkeskolen?

Det svarer Jørn Bjerre, lektor ved DPU, Århus Universitet på i videoen her, hvor han fortæller om sin nye bog 'Skolens sociale verden'.