Skæld mindre ud

Skæld mindre ud

Beskrivelse

Fakta

Da Erik Sigsgaard i 2002 udgav bogen Skældud, vakte den enorm interesse i medierne, blandt professionelle lærere og pædagoger og, ikke mindst, hos forældre. Bogen satte fokus på et fænomen og en praksis, som er vidt udbredt, men som ikke tidligere var blevet undersøgt til bunds eller behandlet teoretisk.

Lige siden har Erik Sigsgaard holdt et utal af foredrag, hvor også mange børneforældre har været blandt publikum. De har stillet forfattteren en mængde konkrete spørgsmål, for kan det overhovedet lade sig gøre at opdrage sine børn uden at skælde dem ud - bare en gang imellem?

I Skæld mindre ud forsøger Erik Sigsgaard at besvare nogle af de mange spørgsmål. Som titlen viser, påstår forfatteren ikke, at skældud kan afskaffes fuldstændig. Hans ærinde er ikke at give forældrene dårlig samvittighed eller påstå, at al opdragelse kan foregå i evig idyl. Bogen er heller ikke et forsøg på at opstille en manual eller "kogebog" over den perfekte opdragelse. Derimod øser Erik Sigsgaard af et langt livs erfaringer, både som børneforsker og privat far, og viser gennem historier om samlivet mellem børn og voksne, hvordan og hvorfor det nogle gange går galt, men især hvordan man kan få det til at fungere på en respektfuld og anerkendende måde.

Bogen er skrevet direkte til forældre i et enkelt og ligefremt sprog, men også pædagoger og lærere og andre, der beskæftiger sig med børn, kan have glæde af at læse med.

Erik Sigsgaard (f. 1938) er cand.pæd. og tidligere seminarielektor og forsker ved Center for Institutionsforskning ved Højvangseminariet i Glostrup. Han er en aktiv foredragsholder og samfundsdebattør og forfatter til en lang række bøger om pædagogiske og politiske emner.