Servicedesign (i-bog)

I mange år har man forsøgt at anvende branding til produktdifferentiering. Men produkterne er ofte fuldstændig ens. Og nye produkter er i bedste fald  blot nye udgaver af gamle.

 

Internationalt har mange virksomheder indset at service design er en anden og mere farbar vej til differentiering. Samt en vej til bedre brugeroplevelser, tættere kunderelationer, effektivisering og forstærket konkurrencekraft.

 

Servicedesign drejer sig om at forstå kunder og skabe gode oplevelser for dem. Om at udvikle nye serviceydelser såvel som forbedre eksisterende. Samt om at gøre ydelserne efterspurgte af kunder og effektive for virksomheder.

 

Servicedesign er en lærebog til videregående uddannelser inden for bl.a. salg og markedsføring samt kommunikation, som vil sætte den studerende i stand til hjælpe virksomheder til at arbejde med deres serviceydelser, produkter og kunder på en mere effektiv måde. 

Servicedesign (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702315936
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
05. januar 2010
Sider:
288
Redaktør:
Poul Kragh Jensen

ANMELDELSER

Servicedesign er emnet for den myreflittige Søren Bechmann, der netop har skrevet sin tredje bog, som er en naturlig arvtager til Richard Nordmanns bog om Service Management fra 1984. Der gik således 25 år, til der var en værdig arvtager til den bog, som satte standarden for servicebegrebet.[...] Det er netop bogens fornemmeste mission, at give studerende et godt overblik over begrebet. Og forlaget Academica som bogen er udkommet på, har uddannelsesbøger som speciale. Begreberne bliver klart og entydigt defineret med en lang række eksempler, som understøtter teorien og gør den spiselig for de fleste. Bogen starter med de basale begreber og bevæger sig gradvist ud i det mere avancerede inden for feltet.[...] Servicedesign er en fremragende bog til studiebrug med enkelte skønhedspletter. Praktikeren kan også finde nytte af læsning af enkelte afsnit om hele begrebsapparatet.

Henrik Ørholst

Jyllandsposten

09. februar 2010

Servicedesign er et vanskeligt, lidt løst ord og begreb. Men det er et vigtigt begreb både nu og i fremtiden. Derfor bør mennesker med interesse for service læse bogen: Servicedesign af Søren Bechmann. […] Den megen tale om folkeskole, sygehuse, ældrepleje – er det ikke også i vid udstrækning spørgsmål om service, og i en videre forstand om service design? På side 70 går Søren Bechmann i gang med definitorisk at indkredse, hvad servicedesign er. ”Det drejer sig, siger han, i al sin enkelhed om at forbinde de mennesker, der har behov for at få noget gjort med dem, der kan gøre det. Når der er behov for det. Mere kompliceret behøver det ikke at være”. Med andre ord er servicedesign en disciplin, der hjælper til med at skabe nye såvel som at forbedre eksisterende serviceydelser og gøre dem nyttige, anvendelige, eftertragtede for kunder samt effektive for virksomhederne. […] Forfatteren sammenfatter definitionen til: ”Servicedesign drejer sig om at udvikle serviceydelser, der er attraktive for kunderne og effektive for virksomhederne”. Som en meget erfaren mand på disse områder har Søren Bechmann indsigt og overblik, og det mærkes igennem hele bogen, der har følgende disposition: […] Det er tydeligt, at forfatteren har en meget bred ambition, og det lykkes ham at skrive en bog, der ikke bare handler om servicedesign i en snæver og fagligt meget afgrænset måde, men en bog, der forsøger at komme hele vejen rundt om begrebet, således at dette bliver en slags håndbog i forståelse og implementering af servicedesign.

Hildebrandt & Brandi

26. juli 2019