Schreber

Schreber

Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia

Beskrivelse

Fakta

Freud udgav i alt fem store og et antal mindre sygdomshistorier. Udover at rumme værdifulde oplysninger om hans analytiske og terapeutiske metode tegner de et bredt kulturhistorisk billede af familielivet, omgangsformerne og forholdet mellem kønnene omkring århundreskiftet. Hver sygehistorie er samtidig en livshistorie, der – med Freuds egen formulering – kan læses som en roman eller en novelle.

 

Sygehistorien om den paranoide retspræsident Schreber adskiller sig på to punkter fra de øvrige: For det første er det ingen egentlig psykoanalyse, men en analyse af Schrebers meget bemærkelsesværdige memoirer. For det andet var sygdommen en psykose, en sygdomsform, Freud anså for utilgængelig for psykoanalytisk behandling, men som han behøvede for at udfylde et hul i den psykoanalytiske teori.

Schrebers memoirer er en selvstændig litterær præstation af betydelig udtryksstyrke, og som appendiks til Freuds analyse bringes de første fem kapitler heraf i dansk oversættelse.

Bogen er forsynet med indledning og noter, der sætter sygehistorien ind i en større sammenhæng og gør læsningen af de teoretiske passager til en overkommelig opgave.

Schreber udkom på dansk for første gang i 1990 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Samme serie

Ingen produkter