Samskabelse af velfærd

Muligheder og faldgruber

Samskabelse står højt på dagsordenen hos offentlige ledere og rummer en ambition om at forny velfærdssamfundet gennem samarbejde med borgere, lokalsamfund og virksomheder.

Denne bog tilbyder et kritisk-konstruktivt blik på det ”magiske” begreb samskabelse. Den undersøger de muligheder og faldgruber, der er forbundet med ambitionen om at samskabe: Hvordan kan vi forstå samskabelse i en styringskontekst? Hvilken ledelse skal til for at understøtte samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Bogen kombinerer indsigter fra forskningen med konkrete cases og indbyder til refleksion over, hvad vi egentlig har gang i, når vi samskaber. Samtidig giver den konkrete anvisninger på, hvilke greb der er afgørende for at lykkes med samskabelse. Den er en invitation til samskabelse for viderekomne i form af en realistisk, reflekteret og lærende samskabelsespraksis.

Samskabelse af velfærd henvender sig til ledere, konsulenter og praktikere i den offentlige sektor samt studerende på højere uddannelser og på efter- og videreuddannelser for offentlige ledere.

Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Hun har en ph.d. fra RUC om samskabelse i danske kommuner.

Samskabelse af velfærd

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272603
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
24. januar 2019
Sider:
232
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Anne Tortzen har bearbejdet både sin ph.d.-afhandling og et nyere review om værdien af samskabelse til en håndbog: 'Samskabelse af velfærd –muligheder og faldgruber' just udgivet på Hans Reitzels Forlag. Den er på mange måder et læs værd! (...) "Kun ved at 'tage' magien ud af samskabelse og se nøgternt på de muligheder og faldgruber, der er forbundet med at udfolde samskabelse i praksis, kan vi blive bedre til at udfolde ambitionen," afslutter Anne Tortzen bogen. Herfra skal lyde et hørt! Og tak for at bidrage med viden og diskussionsoplæg til udfoldelsen af den ambition.

Læs hele anmeldelsen her

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI (Center for Offentlig Innovation)

COI (Center for Offentlig Innovation)

20. februar 2019