Samskabelse af velfærd

Muligheder og faldgruber

Samskabelse står højt på dagsordenen hos offentlige ledere og rummer en ambition om at forny velfærdssamfundet gennem samarbejde med borgere, lokalsamfund og virksomheder.

Denne bog tilbyder et kritisk-konstruktivt blik på det ”magiske” begreb samskabelse. Den undersøger de muligheder og faldgruber, der er forbundet med ambitionen om at samskabe: Hvordan kan vi forstå samskabelse i en styringskontekst? Hvilken ledelse skal til for at understøtte samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Bogen kombinerer indsigter fra forskningen med konkrete cases og indbyder til refleksion over, hvad vi egentlig har gang i, når vi samskaber. Samtidig giver den konkrete anvisninger på, hvilke greb der er afgørende for at lykkes med samskabelse. Den er en invitation til samskabelse for viderekomne i form af en realistisk, reflekteret og lærende samskabelsespraksis.

Samskabelse af velfærd henvender sig til ledere, konsulenter og praktikere i den offentlige sektor samt studerende på højere uddannelser og på efter- og videreuddannelser for offentlige ledere.

Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Hun har en ph.d. fra RUC om samskabelse i danske kommuner.

Samskabelse af velfærd

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272603
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
24. januar 2019
Sider:
232
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Anne Tortzen har bearbejdet både sin ph.d.-afhandling og et nyere review om værdien af samskabelse til en håndbog: 'Samskabelse af velfærd –muligheder og faldgruber' just udgivet på Hans Reitzels Forlag. Den er på mange måder et læs værd! (...) "Kun ved at 'tage' magien ud af samskabelse og se nøgternt på de muligheder og faldgruber, der er forbundet med at udfolde samskabelse i praksis, kan vi blive bedre til at udfolde ambitionen," afslutter Anne Tortzen bogen. Herfra skal lyde et hørt! Og tak for at bidrage med viden og diskussionsoplæg til udfoldelsen af den ambition.

Læs hele anmeldelsen her

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI (Center for Offentlig Innovation)

COI (Center for Offentlig Innovation)

20. februar 2019

Samskabelse og de mørke sider 5 stjerner.

Der er ikke ret mange i Danmark, der ved så meget om samskabelse som Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog. Og vil man have overblik, kombineret med en fremragende analyse af samskabelsens muligheder og faldgruber, så er hendes bog "Samskabelse af velfærd" det bedste bud. For hun ved umådelig meget om emnet og hun er  god til at formidle det. (...)

Anne Tortzen har arbejdet med samskabelse igennem alle de år, det overhovedet har været en del af de danske dagsorden og hun ha mange kommunale erfaringer med sig.  Bogen tager udgangspunkt i tre forskellige  kommune-cases fra  Roskilde, Holbæk og Ikast-Brande, men der en række andre kommunale eksempeler er inddraget i bogen, som bogen giver en solid indføring i emnet og nogle helt konkrete anvisninger på, hvordan man kan lykkes med samskabelse. Og da "de mørke sider" også er med: Også noget om hvorfor man kan mislykkes.

Rigtig god og klog bog.

Læs hele anmeldelsen her

Tom Ekeroth

Danske Kommuner

21. marts 2019

Bogen ”Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber” formidler indsigter opnået gennem det omtalte PhD projekt, men også fra anden forskning. Fagudtryk som hands on og hands off ledelse defineres og forklares så andre end ledelsesforskere kan læse med. Bogen lykkes rigtig godt med at formidle svært tilgængelig viden og der er ingen tvivl om, at forfatteren både er en dygtig forsker og en dygtig formidler. (...) 

En absolut nødvendig bog

”Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber” er ikke en ”how-to-do” håndbog for kommunale ledere og medarbejdere og slet ikke for civilsamfundsaktører. Men bogen er en absolut nødvendig kilde til viden og kritisk selvrefleksion, hvis offentlige ledere og medarbejdere vil lykkes med deres ambitioner om, at skabe synergi og merværdi ved at samarbejde med borgere og civilsamfund.

Læs hele anmeldelsen her

Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE

Den Offentlige

02. april 2019

Anne Tortzen har bearbejdet både sin ph.d.-afhandling og et nyere review om værdien af samskabelse til en håndbog: 'Samskabelse af velfærd –muligheder og faldgruber' just udgivet på Hans Reitzels Forlag. Den er på mange måder et læs værd! (...) "Kun ved at 'tage' magien ud af samskabelse og se nøgternt på de muligheder og faldgruber, der er forbundet med at udfolde samskabelse i praksis, kan vi blive bedre til at udfolde ambitionen," afslutter Anne Tortzen bogen. Herfra skal lyde et hørt! Og tak for at bidrage med viden og diskussionsoplæg til udfoldelsen af den ambition.

Læs hele anmeldelsen her

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI (Center for Offentlig Innovation)

COI (Center for Offentlig Innovation)

20. februar 2019

Samskabelse og de mørke sider 5 stjerner.

Der er ikke ret mange i Danmark, der ved så meget om samskabelse som Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog. Og vil man have overblik, kombineret med en fremragende analyse af samskabelsens muligheder og faldgruber, så er hendes bog "Samskabelse af velfærd" det bedste bud. For hun ved umådelig meget om emnet og hun er  god til at formidle det. (...)

Anne Tortzen har arbejdet med samskabelse igennem alle de år, det overhovedet har været en del af de danske dagsorden og hun ha mange kommunale erfaringer med sig.  Bogen tager udgangspunkt i tre forskellige  kommune-cases fra  Roskilde, Holbæk og Ikast-Brande, men der en række andre kommunale eksempeler er inddraget i bogen, som bogen giver en solid indføring i emnet og nogle helt konkrete anvisninger på, hvordan man kan lykkes med samskabelse. Og da "de mørke sider" også er med: Også noget om hvorfor man kan mislykkes.

Rigtig god og klog bog.

Læs hele anmeldelsen her

Tom Ekeroth

Danske Kommuner

21. marts 2019

Bogen ”Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber” formidler indsigter opnået gennem det omtalte PhD projekt, men også fra anden forskning. Fagudtryk som hands on og hands off ledelse defineres og forklares så andre end ledelsesforskere kan læse med. Bogen lykkes rigtig godt med at formidle svært tilgængelig viden og der er ingen tvivl om, at forfatteren både er en dygtig forsker og en dygtig formidler. (...) 

En absolut nødvendig bog

”Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber” er ikke en ”how-to-do” håndbog for kommunale ledere og medarbejdere og slet ikke for civilsamfundsaktører. Men bogen er en absolut nødvendig kilde til viden og kritisk selvrefleksion, hvis offentlige ledere og medarbejdere vil lykkes med deres ambitioner om, at skabe synergi og merværdi ved at samarbejde med borgere og civilsamfund.

Læs hele anmeldelsen her

Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE

Den Offentlige

02. april 2019